Zinību dienas svinīgie pasākumi Dienvidkurzemes novada skolās

Ata Kronvalda Durbes pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00 skolas pagalmā

Aizputes vidusskolā 1. septembrī plkst. 10.00 klases stunda un 10.45 kopīgais pasākums sporta laukumā

Dienvidkurzemes 2. vidusskolā 6. septembrī plkst. 18.00

Aizputes pagasta pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Dzērves pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Kalvenes pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00

Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 1.septembrī plkst. 10.00

Padures pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00

Aizputes Mākslas skolā 1. septembrī plkst. 16.00

Aizputes Mūzikas skolā 1. septembrī 1. kl. – plkst. 15.00; kora klase – plkst. 13.30; klavierspēle, akordeona spēle – plkst. 14.00; vijoles spēle, pūšaminstrumentu spēle – plkst. 14.30; ģitāras spēle, sitaminstrumentu spēle – plkst. 15.30

Priekules vidusskolā  1. septembrī plkst. 10.00

Priekules Mūzikas un mākslas skolā 2. septembrī plkst. 16.00

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00 pie skolas; prof. ievirze – plkst. 11.30 pie skolas

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Vaiņodes vidusskolā 1. septembrī plkst. 9.00

Vaiņodes Mūzikas skolā 1. septembrī plkst. 15.00

Rucavas pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.30 pirmā stunda

Sikšņu pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00 pirmā stunda

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā 1. septembrī plkst. 9.00 klases stunda, plkst. 10.00 svinīgais Zinību dienas pasākums skolas pagalmā Grobiņā (autobusu kursēšanas grafiks pieejams e-klasē)

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 2. septembrī plkst. 16.00

Grobiņas Skolēnu interešu centrā no 6. līdz 8. septembrim no plkst. 12.00 atvērto durvju dienas

Vērgales pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00 pie skolas

Pāvilostas pamatskolā 1. septembrī plkst. 8.45–9.00 skolēnu pulcēšanās klasēs, plkst. 9.00 mācību gada atklāšana pie skolas, turpinājumā klases stunda

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola 2. septembrī plkst. 12.30. Mākslas nodaļas audzēkņiem tikšanās pie mākslas skolas (E. Šneidera laukumā 2, Pāvilostā), mūzikas nodaļas audzēkņiem – mūzikas skolas pagalmā (Dzintaru ielā 23, Pāvilostā)

Nīcas vidusskolā 1. septembrī plkst. 9.00 skolas pagalmā

Nīcas Mūzikas skolā 1. septembrī plkst. 13.00 pagalmā pie mūzikas skolas

Epidemioloģiskās situācijas dēļ Zinību dienas pasākumos iespējamas izmaiņas. Lūgums sekot līdzi skolu mājaslapās.

Author: Armands Radzuška