Embūtes pagasta bibliotēka

  • Uzvaras iela 6, Embūtes pagasts, “Vībiņi”, Dienvidkurzemes novads, LV-3436
  • Vadītāja: Indra Fjodorova
  • Tālr. +371 2 8348289
  • E-pasts: embutes.b@vainode.lv (lūdzam izmantot šo e-pastu!) intresiite@inbox.lv

Pēc 2008.gadā apkopotiem novadpētniecības materiāliem, bibliotēka Embūtes apriņķī darbojusies kopš 1918.gada. Bibliotēkā ir bijuši 800 sējumi, tā darbojusies izglītības biedrības „NĀKOTNE” paspārnē ar 52 biedriem. Saskaņā ar Liepājas novadu Bibliotēku dienesta datiem, bibliotēka dibināta 1949. gadā. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā izdarīti 1955. gadā. Bibliotēka akreditēta 2009. gadā.

Bibliotēka atrodas „Vībiņu” centrā – pagasta pārvaldes ēkā. Bibliotēka nodrošina pakalpojumus visiem Embūtes pagasta iedzīvotājiem, apkalpo arī ārpus pagasta dzīvojošos. Bibliotēka veidojas par stabilu informācijas un kultūras centru pagastā. Apmeklētāji var izmantot dažādus informācijas avotus. Bibliotēkā atsevišķās mapēs apkopoti novadpētniecības materiāli. Bibliotēkas lietotāji, īpaši studenti, vajadzīgo informāciju pasūta telefoniski vai izmantojot e-pastu. Aktīvi tiek izmantoti datoru un interneta pakalpojumi, kurus arvien biežāk izmanto arī vecākās paaudzes bibliotēkas apmeklētāji. Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana notiek kopā ar Vaiņodes bibliotēku un Vaiņodes kultūras namu. Bibliotēka organizē pasākumus visiem pagasta iedzīvotājiem, taču visaktīvākie pasākumu apmeklētāji ir bērni, jaunieši un pagasta vecie ļaudis. Bērni un jaunieši aktīvi piedalās Bibliotēku nedēļā, Dzejas dienās, zīmējumu konkursos, dažādos masu pasākumos.

Apmeklētājus apkalpo:

DARBA DIENĀS
no 9:30 līdz 17:00
Pārtraukums no 12:30 līdz 13:00

Pakalpojumi:

Bezvadu bezmaksas internets
Kopēšana(maksas pakalpojums)
Datorizdruka (maksas pakalpojums)

Bibliotēkas ziņas (uz 01.01.2022.)

FONDS – 2042
APMEKLĒTĀJU SKAITS – 70
NO TIEM BĒRNI UN JAUNIEŠI VECUMĀ LĪDZ 18 – 7
APMEKLĒJUMU KOPSKAITS – 1064
DATORLIETOTĀJI – 133
NO TIEM BĒRNI UN JAUNIEŠI LĪDZ 18 – 32
IZSNIEGTO DOKUMENTU SKAITS – 1966
GRĀMATAS – 678
SERIĀLIZDEVUMI – 1288
BĒRNU LITERATŪRA – 14
SBA – 3
UZZIŅAS – 321

Bibliotēkas ziņas (uz 01.01.2021.)

FONDS – 1755 GRĀMATAS

ZIŅAS PAR 2020. GADU

APMEKLĒTĀJU SKAITS  – 64
No tiem bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem – 9
Apmeklējumu kopskaits – 1174
Pieaugušie – 1071
Bērni un jaunieši – 10
Datorlietotāji – 112

IZSNIEGTO DOKUMENTU SKAITS – 1830
GRĀMATAS – 751
SERIĀLIZDEVUMI – 1045
BĒRNU UN JAUNIEŠU LITERATŪRA – 10
SBA – 1
UZZIŅAS – 601

2020.gads Embūtes bibliotēkā –  pārbaudījumu un pārmaiņu laiks.

Lieldienas 2019 Vībiņos

Bibliokuģis 2020

Talka

Author: Mārtiņš