Vēl tikai šodien! Atgādinājums. Fotokonkurss “Šis ir mans Vaiņodes novads”

Lai rosinātu interesei par Vaiņodes novada vēsturi, cilvēkiem, notikumiem, dabu, tradīcijām Vaiņodes novada pašvaldība aicina piedalīties fotokonkursā “Šis ir mans Vaiņodes novads”.
Aicinām ikvienu uzdrošināties un parādīt savus darbus plašākai publikai. Konkursā var piedalīties ikviens Vaiņodes novada iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Fotogrāfijām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi vai svētki Vaiņodes novadā. Atzinīgāk novērtēto fotogrāfiju autori tiks pie pārsteiguma balviņām.
Plašāk ar konkursa noteikumiem un pieteikuma anketu var iepazīties Vaiņodes novada mājaslapā www.vainode.lv.
Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim no 10. septembra līdz 31. oktobrim, sūtot uz e-pastu: turisms@vainode.lv, ar norādi “Foto konkursam”.
I.Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste.

Author: Armands Radzuška