Ielīgošanas pasākumi Vaiņodes novadā

22. jūnijā kopā ar novada amatierteātri „Kuratieši” un māsām Legzdiņām.
13.00 Augustē
16.00 Vībiņu parkā
19.00 Vaiņodes parkā

Ligo_afisa

 

 

 

Author: Armands Radzuška