Informācija iedzīvotājiem!

Lūgums savākt savus veikalos izmantotos vienreizējos plastmasas cimdiņus un citus gružus. Nepiemēslojiet apkārtni, izmetiet tos atkritumu tvertnēs!
Paldies!

Author: Armands Radzuška