Par nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pārcelšanu

Vaiņodes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar valstī izsludinātās ārkārtas stāvokļa COVID-19 vīrusa izplatības un tā ierobežošanas dēļ,  ar 2020. gada 24. marta Vaiņodes novada domes lēmumu, prot. Nr. 6, 3.p.,  tiks pārcelts Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 1. ceturkšņa termiņš no 31.03.2020 uz 31.05.2020 un 2. ceturkšņa termiņš no 15.05.2020 uz 15.07.2020, 3. un 4. ceturkšņa termiņi paliek nemainīgi. Kā arī atgādinām, ka par nekustamā īpašuma nodokli iespējams norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu.

Author: Armands Radzuška