Informācija Latvijas iedzīvotājiem

        Turpinās CVK pārraudzībā Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā.

       Pilsoņi paraksta likumprojektu:
a) elektroniski valsts portālā www.latvija.lv/pv
b) vai  klātienē, uzrādot pasi: parakstu apliecināšanas vietās Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijās / laukos – visās pagastu pārvaldēs.

pilnvarotie darbinieki, vietas un darba laiki –  skat.: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji

     Satversmes 90. pants nosaka   izpildvaras pienākumu   informēt kad un kur notiek CVK reģistrētās procedūras Ja vēlētāju rosināto likumu Saeima nepieņem, tad Centrālā Vēlēšanu Komisija rīko tautas nobalsošanu (ar biļeteniem iecirkņos). Likums ir tautas pieņemts, ja balsošanai reģistrējas vismaz 422 557 pilsoņi (puse no Saeimas vēlēšanās piedalījušos skaita), un balso “par” likumu ne mazāk kā 211 279pilsoņi. Šāda kārtība tiek piemērota parastajiem, ikdienas dzīvei vajadzīgiem likumiem. (Agrākās nepilnības ir novērstas: Saeimā ir pieņemta likumu pakete, kura liedz rosināt kaitīgus likumus. Nevar grozīt Latvijas pamatus! Valsts nodrošina parakstīšanas uzraudzību). Agrāko gadu prakse: 2000. gadā parakstīja 307 330 pilsoņi likumu noteikt “Latvenergo” par neprivatizējamu. Vēlētāju uzdevumu Saeima izpildīja, nobalsošana nebija jārīko.Laba ziņa: likumprojekta parakstītāji tiek uzskaitīti kā nobalsojuši “par” ! Līdz 19.09.2019. pilsoņu parakstīšanā (www.latvija.lv/pv un pašvaldībās) ir likumprojekts –
a)  atcelt 2012. gadā ieviestos apgrūtinājumus vēlētājiem rosināt Saeimā un pašiem lemt likumus. (Likums atjaunos iespēju rīkot tautas nobalsošanas);
b)  CVK ar 17.05.2019 lēmumu nr.52 reģistrēja atkārtoti parakstīšanai otru likumprojektu –  vienīgo mājokli  neaplikt ar nodokli.Agrākie paraksti nav derīgi, likumprojekts ir jāparaksta no jauna.  

CVK publicētie skaidrojumi:
Likumu ierosināšana
Likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai ir izveidojama iniciatīvas grupa, kurai iecerētais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts ir jāreģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst izveidot politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Lai likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā atbalstam 12 mēnešu laikā no tā reģistrēšanas dienas jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu. Infografika “Likumu ierosināšana” Lasīt vairāk
Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saskaņā ar Satversmes 14.pantu šo tiesību vēlētāji nedrīkst izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu. Infografika “Saeimas atsaukšanas ierosināšana” Lasīt vairāk
Saeimas atsaukšanas ierosināšana
Satversme paredz, ka Valsts prezidents uz diviem mēnešiem var apturēt Saeimā pieņemta likuma publicēšanu. Likuma publicēšanu apturēt Valsts prezidentam var pieprasīt arī ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu. Pēc likuma publicēšanas apturēšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāuzsāk parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma atcelšanu. Infografika “Tautas nobalsošanas ierosināšana par apturētu likumu” Lasīt vairāk
Tautas nobalsošanas ierosināšana par apturētu likumu
Informāciju sagatavoja biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” izpildot ar MK 07.11.2017. rīkojumu Nr.433 apstiprināto “Latvijas Trešais Nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns (2017.-2019. gadam)”

Author: Armands Radzuška