„Infrastruktūras objekta “Embūtes dabas parks” būvniecības darbi” Identifikācijas Nr: VND-2017/8.

 

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. Iepirkuma nosaukums: „ Infrastruktūras objekta  “Embūtes dabas parks” būvniecības darbi Identifikācijas Nr: VND-2017/8.

Iepirkums tiek rīkots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijāsietvaros.  Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

 

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.

 

Nolikums (.doc)

Tehniskais projekts (.zip)

Author: Armands Radzuška