Ikviens tiek aicināts piedalīties veidot ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina IKVIENU Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai! Tātad arī Vaiņodes novada iedzīvotāji ir laipni aicināti pieteikt savus ainavu dārgumus, kas atspoguļo Latvijas dabu un vēsturi, kas būtu jāsaglabā un jārāda nākamajām paaudzēm.

Mūsu visu kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgākās ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.

Nozīmīgas ainavas ainavu dārgumu krātuvei var pieteikt JEBKURA fiziska persona vai fizisku personu grupa- ģimene, mācību iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās organizācijas darbinieku grupa, aizpildot pieteikumu veidlapu tiešsaistē vai papīra formātā.

Ainavu objektu pieteikšana notiks līdz 2017. gada 15. jūlijam.  Pēc tam iesūtītie ainavu dārgumu objektu pieteikumi tiks apkopoti un sadalīti pa plānošanas reģioniem. Pieteiktie objekti tiks izvērtēti un katrā plānošanas reģionā sabiedrības balsojumam izvirzīs 30 objektus.

No 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim Latvijas iedzīvotāji tiešsaistē varēs balsot par ainavu dārgumu objektiem katrā plānošanas reģionā. Balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā tiks noteikti katra plānošanas reģiona desmit ainavu dārgumi.

Plašāka informācija: www.ainavudargumi.lv

Author: Armands Radzuška