Par LAD LEADER programmā iesniegtajiem projektiem.

Kā liecina informācija biedrības “Liepājas rajona partnerība” interneta vietnē (http://lrpartneriba.lv/lrp/), atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem ELFLA 3. kārtā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” Liepājas rajona partnerība 3. kārta (28.03.-28.04.2017.), par atbilstošiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem ir atzīti visi trīs Vaiņodes novada pašvaldības iesniegtie projekti. Pavisam vērtēti 49 projekti, no kuriem par atbilstošiem atzīti 32 projekti.

Vaiņodes novada pašvaldības iesniegtais projekts “Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē” (Nr. 2017/AL13/3/A019.22.03/28) ieguvis 21.67 punktus un atrodas saraksta pirmajā pozīcijā. Apstiprinātais publiskais finansējums 18645.61 EUR. Projektu sagatavoja un iesniedza projektu vadītājs Oskars Zvejs.

Savukārt biedrības “Volzbahs” projekts “Pastaigu un rekreācijas takas būvniecība īpašumā “Volzbahs””, (Nr. 2017/AL13/3/A019.22.03/4) ar 18.5 punktiem ierindojies 6. vietā un tam apstiprināts publiskais finansējums 43806.81 EUR apmērā.

Vaiņodes novada pašvaldības iesniegtais projekts “Tūrisma norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana Vaiņodes novadā” (Nr 2017/AL13/3/A019.22.03/20)  ar iegūtajiem 18 punktiem atrodas saraksta 10. vietā. Apstiprinātais publiskais finansējums 4616.39 EUR. Projektu sagatavoja un iesniedza tūrisma speciāliste Ilze Strēle.

Vaiņodes novada pašvaldības iesniegtais projekts “Vaiņodes mūzikas skolas teritorijas labiekārtošana” (Nr. 2017/AL13/3/A019.22.03/27) ar iegūtajiem 16 punktiem atrodas saraksta 18. vietā. Apstiprinātais publiskais finansējums 45000.00 EUR. Projektu sagatavoja un iesniedza projektu vadītājs Oskars Zvejs.

Šim projektam programmas ietvaros pieejamo  līdzekļu ietvaros realizācijai līdzekļu nepietiek.

Author: Armands Radzuška