Interesanti? – protams. Darbietilpīgi? – protams. Derīgi? – protams!

Kad  cilvēkam jautā, kādu viņš gribētu savu nākotnes vai vēlamo  darbu, ikviens sākotnēji atbild – lai būtu interesanti. Kad skolēnam jautā, kādu viņš gribētu mācību stundu, viņš nedomājot atbild, ka interesantu. Kas vienam interesants, otram var likties bezgala garlaicīgs. Kā sabalansēt, lai lielākai daļai būtu interesanti, lai būtu lietderīgi. Negaidot kompetenču obligāto ieviešanu ikdienas mācību darbā,  Vaiņodes vidusskolas skolotāji  jaunas idejas ievieš  jau vairākus gadus. Sākotnēji tās bija “Citādas mācību stundas” , “Vedīsim skolu laukā”,  starppriekšmetu eksāmeni un dažādas citādas darba formas.

Šā gada noslēgumā skolotāji piekrita izaicinājumam, sadarbojoties ar kolēģi vai kolēģiem, veidot starppriekšmetu sadarbības stundas vai  pasākumus. Ne tikai lai būtu interesanti,  bet lai maksimāli liktu un ļautu skolēniem pašiem darboties, uzņemties atbildību par gala rezultātu.

Sākumskola jau vairākus gadus īpaši izceļas ar radošumu, izdomu un aktivitāti. Tas neizpalika arī šoreiz. Ivetas Kabiņeckas vadībā visi sākumskolas skolotāji tēmā  “Ziemassvētki” iekļāva gan matemātiku, latviešu valodu, mūziku, dejas, vizuālo mākslu u. c. mācību priekšmetus.

Īpašs izaicinājums 6. klases skolēniem notika, savienojot matemātiku un dabaszinības. Kabinetā atkritumu maisiņi pildījās ar dārzeņu mizām, smaržoja vārīti dārzeņi. Tika mizots, griezts, svērts, mērīts, noteikts pēc acumēra. Ja ikdienā teksta uzdevumos “kubs” ir tikai matemātiska mērvienība, tad, izgatavojot to pašiem un aizpildot ar saviem augumiem, priekšstats par “kubu” kā mērvienību būs paliekošs. Skolotājas Anda Čerņavska un Laila Strēle ne vienu vien dienu bija veltījušas, lai skolēni iegūtu maksimāli daudz šajās stundās.

Par īstu parādi izvērsās 5. klases stundas galarezultāts, kur, sadarbojoties Mairai Strēlei, Ingai Prūsei un Elitai Ozolai tapa dejas un mākslas uzvedums “Menuets”. Ikdienā tik nevaldāmie un nepacietīgie skolēni jutās lepni un atbildīgi.

Matemātika un svešvalodas (Dace Čivžele, Viktorija Bulavkina, Valentīna Krasjuka), literatūra un angļu valoda( Gunta Minka, Sandra Mickus),  sociālās zinības un mājturība (Iveta Mame, Elita Ozola, Māra Tamuža), ķīmija un vizuālā māksla (Ārija Čerņavska, Elita Ozola), bioloģija un svešvalodas (Aija Revizore, Valentīna Krasjuka, Iveta Kabiņecka), sociālās zinības un matemātika (Inese Butkēviča, Dace Čivžele, Agrita Bitere), vēsture, sports, latviešu valoda un sociālās zinības (Aija Grēbere, Artūrs Blumbergs, Inese Butkēviča), ķīmija un fizika (Ārija Čerņavska, Iveta Mame), matemātika, sports un informātika (Anda Čerņavska,  Zigmunds Mickus, Laura Eglīte), latviešu valoda un karjeras izglītība (Aija Grēbere, Māra Tamuža).

Sākotnēji it kā nesavienojamie mācību priekšmeti “pēkšņi” organiski savienojās un veidojās kas jauns, nebijis. Interesanti? – protams. Darbietilpīgi? – protams. Derīgi?- protams.

Mēs visi esam lepni par paveikto, plānojam turpmāko, nebūs viegli, bet būs interesanti.

Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu!

 

Gunta Minka

Author: Armands Radzuška