Īstenots projekts “Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, Embūtes pagastā”.

Ar “Ģimenu dienu Embūtē” 2018. gada 27. oktobrī noslēdzās projekta “Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, Embūtes pagastā” (Nr.2/GIMEN/18/035) īstenošana. Projekts tika īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros. Projektu īstenoja Vaiņodes novada pašvaldība sadarbībā ar NVO “Mednieku klubs “Embūte””.

Jau kopš jūlija Embūtes pagasta Vībiņos ir iespēja izmantot projekta ietvaros izbūvēto rotaļu laukumu. Rotaļu laukuma izmaksas 9009.92 euro. Pasākuma “Ģimeņu diena Vībiņos” izmaksas sastādīja 450 euro, kas tika izlietoti uzaicināto mākslinieku apmaksai, balvām un cienastam. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 9459.92 euro, no kurām 6527.34, jeb 69% ir Valsts budžeta finansējums. Pārējā summa, jeb 2932,58 euro (31%) ir Vaiņodes novada pašvaldības finansējums.

Projekta realizācijas gaitā Vībiņu ciemā vide ir kļuvusi ģimenei daudz draudzīgāka un pašas ģimenes kļuvušas saliedētākas, jo rotaļu laukums ir ne tikai brīvā laika pavadīšanas vieta bērniem, bet arī vieta, kurā tiekas bērnu vecāki, kur rodas jaunas idejas un iniciatīvas kopēju jautājumu risināšanā. Šādam mērķim kalpo arī dalība kopīgos pasākumos, kāds bija arī pasākums “Ģimeņu diena Vībiņos”.

Author: Armands Radzuška