Noslēdzas lauku ceļu pārbūves projekts

Noslēdzas projekts “Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Šā projekta ietvaros  pārbūvēja četrus pašvaldības ceļu posmus, kuri ir nozīmīgi Vaiņodes novada uzņēmējiem, to darbības veiksmīgai nodrošināšanai. Pa šiem ceļiem pārvietojas lauksaimniecības tehnika un tiek pārvadāta lauksaimniecības produkcija. Kopējais pārbūvēto  ceļu garums ir 5.27 km. Šie ceļu posmi ir Krieviņi- Lāčplēši- Auguste un Stūri Auguste (3.13 km. SIA “CTB” ), Dēsele- Jaunšķieri (0.25 km. SIA “Aizputes ceļinieks”),  Ozoliņi- Jaunvītoliņi (0.78 km, SIA “Aizputes ceļinieks”), Ozoliņi- Bieranti- Ošlapiņas (1.11 km. SIA “A-Land”).

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību un būvdarbus ir 593 513.68 euro, no kuriem 90%, jeb 534 162.31 euro ir publiskais finansējums no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Ceļu posmu pārbūve veikta atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem, ar nepieciešamajām izmaiņām atsevišķos ceļu posmos, kuras saskaņotas autoruzraudzības kārtībā. Būvdarbu garantijas laiks ir pieci gadi.

Ņemot vērā to, ka ceļu posmiem ne tikai pārbūvēta to klātne, bet izveidoti arī grāvji, ceļi vizuāli šķiet šaurāki. Atsevišķās vietās, kur brauktuves platums iepriekš bija pat līdz 8 metriem, tas tiešām ir samazinājies. Minimālais brauktuves platums atbilstoši tehniskajiem projektiem ir 5.5 metri, taču jāņem vērā, ka ceļa nomales vietām vēl varētu būt nestabilas.

 

Oskars Zvejs

Vaiņodes novada domes projektu vadītājs.

Author: Armands Radzuška