Izsludināta pieteikšanās vakancei – SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS Vaiņodes novada sociālajā atbalsta centrā “Vaiņode”

Profesija: Sociālais rehabilitētājs

Darba vieta: Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode”, Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV -3435

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku. Pārbaudes laiks 3 mēneši.

Darba vietu skaits: 1

Slodze: 0.5

Atalgojums: 350.00 Eiro (Bruto)

Darba pienākumi:
– sociālais rehabilitētājs piedalās klientu sociālās rehabilitācijas plānu sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta;
– veicina klientu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu;
– īsteno klienta sociālo aktivizāciju;
– veicina klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot;
– novērtē sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rezultātus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei;
– veicina klienta līdzdarbību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā.

Izglītības līmenis:
– Vidējā vai augstākā profesionālā izglītība.
– Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais

Pieteikumu sūtīt uz adresi: Vaiņodes novada dome, Raiņa iela 23 A, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV -3435

Vai elektroniski uz e – pastu: dome@.vainode.lv

Iesniedzamie dokumenti:
– Motivācijas vēstule
– Dzīves gājuma apraksts (CV)
– Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikšanās līdz 2021. gada 15. janvārim.

Author: Rolands Mozrims