Izsoles no 2016.gada 27.decembra līdz 2017.gada 09.janvārim

No 2016.gada 27.decembra līdz 2017.gada 09.janvārim notiek pieteikšanās uz zemes nomas tiesībām sekojošiem Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītošiem/ piederošiem zemes gabaliem:

1. “Priežkalnu zeme”, kad.apz. 6454 003 0168, 11 ha platībā;
2. “Jaunie Meldri”, kad.apz. 6492 007 0172, 6.3 ha platībā;
3. “Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad.apz. 6492 008 0199, 4.4 ha platībā;
4. “Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad.apz. 6492 004 0132, 11.9 ha platībā;
5. “Celmiņi”, kad.apz. 6492 007 0063, 7.25 ha platībā.

 Detalizētāka informācija:
Pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 7.kabinetā
Pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv

“Priežkalnu zeme” – noteikumi (.doc)
“Jaunie Meldri” – noteikumi (.doc)
“Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas” 4.4 ha – noteikumi (.doc)
“Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas” 11.9 ha – noteikumi (.doc)
“Celmiņi” – noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška