Izstrādās vadlīnijas datu aizsardzībā lauksaimniecības sektorā strādājošajiem

Datu valsts inspekcija (DVI) ar Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameru sagatavos priekšlikumus un izstrādās vadlīnijas datu aizsardzībā lauksaimniecības sektorā strādājošajiem un mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Par to panākta vienošanās Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras sapulcē ar Datu valsts inspekcijas direktori Daigu Avdejanovu, kurā tika pārrunāti nosacījumi jaunās datu aizsardzības regulas vienkāršotai pielietošanai lauksaimniecības un citu nozaru strādājošajiem, lai mazinātu stereotipus par tās sarežģīto izmantošanu.

Sarunās tika panākta vienošanās, ka Datu valsts inspekcija sniegs nepieciešamo informāciju, dalīsies ar labāko praksi, lai sagatavotu minimālo dokumentu kopumu datu aizsardzības prasību ievērošanai darba devējiem.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes priekšsēdētājs Dīns Cielavs atzīst: „Datu valsts inspekcija dara lielu darbu, lai sabiedrība būtu informēta par jauno regulu un tās ietekmi uz ikdienas biznesu. Lauksaimniekiem ir svarīgi, lai arī šajā jomā valdītu kārtība, tāpēc vadlīniju izstrāde ir liels solis uz priekšu šajā virzienā. Ne katrs mazais un vidējais uzņēmējs var algot juristu vai datu aizsardzības speciālistu, lai pareizi juridiski izstrādātu dokumentāciju, kas ietvertu jaunās regulas nosacījumus, tāpēc mēs griezāmies pie DVI ar šādu iniciatīvu – izstrādāt paraugus, kurus uzņēmēji paši var vienkārši pielāgot savām vajadzībām, līdzīgi, kā tas ir, piemēram, LR Uzņēmuma reģistram.”

Arī uzņēmējs, SIA “Bioefekts” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vizbulis uzskata, ka jaunās datu aizsardzības regulas piemērošana ir ļoti pārspīlēta, un priekš mazā un vidējā uzņēmēja rada tikai papildu izdevumus, tāpēc, lai mainītu pašreizējos sabiedrības stereotipus par datu aizsardzību, jāveic mērķtiecīga un tieša sabiedrības informēšana par datu aizsardzības ievērošanu.

Kā pirmās, DVI sagatavos datu aizsardzības un privātuma politikas tādas kā pamatnostādnes, kas ietvers obligātos jautājumus un nosacījumus, kā arī izstrādās paraugu, kas būs pilnveidojams atkarībā no nozares, datu apstrādes apjoma utt.  Plānots, ka minētais dokuments būs gatavs līdz šī gada 15.augustam un tiks ievietots DVI mājaslapā.

Tāpat tiks sagatavoti atsevišķi paraugi citiem dokumentiem, kas saistīti ar svarīgākajiem un visbiežāk uzdotajiem jautājumiem katra uzņēmēja ikdienas darbā. Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera ir apkopojusi priekšlikumus un ierosinājusi DVI sagatavot nostādnes par personāla un lietvedības dokumentu aprites politiku, darbinieku piekrišanu datu apstrādei, datu nodošanu trešajām personām, fotogrāfiju izvietošanu darba vietā, informācijas ievietošanu mājaslapā utml. Tāpat uzņēmējiem būtiski ir atbilstoši jaunajai datu aizsardzības regulai sakārtot dokumentāciju par videonovērošanu objektos, tās nepieciešamības izvērtēšanas nosacījumiem un sadarbību ar videonovērošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī par transportlīdzekļu aprīkošanas ar ģeolokācijas iekārtām politiku.

DVI ir gatava sniegt savas rekomendācijas un priekšlikumus uzlabojumiem arī citiem dokumentiem, piemēram, darba līgumam, ja saņems lūgumu šādu dokumentu pārskatīt.

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera pārstāv vairāk nekā 340 zemnieku saimniecību, biedrību un citu, fizisko un juridisko personu intereses no dažādiem Latvijas reģioniem, piemēram, Cēsu, Baltinavas, Rēzeknes, Limbažu, Kokneses, Preiļu, Krustpils, Talsu, Līvānu, Krāslavas, Dagdas, Siguldas, Salacgrīvas, Bauskas un citiem novadiem.

Vairāk informācijas:

Dīns Cielavs

Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kameras valdes priekšsēdētājs

E-pasts: agrichamber@agrichamber.lv

Tel. 29471161

Author: Armands Radzuška