Jaunais tūrisma buklets “Leišmalīte”

Ir sagatavots un izdots jauns Vaiņodes un Priekules novadu apvienotais tūrisma buklets “Leišmalīte”. Ideja, ka abiem pierobežas novadiem vajadzētu apvienoties, pavīdējusi jau pagājušajā gadā, kad sapratām, ka kopā varam izdarīt daudz vairāk. Mērķis ir sniegt tūristiem pēc iespējas vairāk informāciju par visu, ko šajos pierobežas novados ir iespējams darīt un apskatīt.
Bukletā informāciju par sev interesējošiem objektiem atradīs gan dabas, gan aktīvās atpūtas mīļotāji, gan arī tie, kuri grib iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu vai nobaudīt vietējās garšas. Jaunajam bukletam ir pārskatāmāks kartogrāfiskais pielikums, košas fotogrāfijas.
Vaiņodes un Priekules novadu sadarbība tūrisma jomā ļauj efektīvāk izmantot līdzekļus, jo darbojoties ar kopīgu plānu var gūt labākus rezultātus.
Vēlamies piesaistīt tūristus gan katrā novadā, gan kopīgi, tāpēc uzrunājam uzņēmējus, mājražotājus, un visus citus, kuri ir ieinteresēti darboties tūrisma nozarē un ļaut par sevi zināt arī citiem. Tāpēc joprojām aicinām ikvienu novada iedzīvotāju, kam ir ko piedāvāt, droši dot ziņu, lai mēs nākotnē varētu arī Jūsu piedāvājumu iekļaut tūrisma bukletos, mājaslapās.
Buklets tiks izplatīts arī tūrisma informācijas centros kaimiņu novados, kā arī vietējos tūrisma objektos un uzņēmumos. Interneta vidē ar tūrisma bukleta informāciju var iepazīties šeit:
I. Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Author: Armands Radzuška