Jebkurš interesents tiešsaistē var apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas, kā arī mācīties finanšu pratību

Jebkurš cilvēks, kuram ir interneta pieslēgums, jebkurā viņam ērtajā vietā un laikā var tiešsaistē apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas, kā arī mācīties finanšu pratību, ar portāla Latvija.lv starpniecību autorizējoties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portāla e-mācību sadaļā, kur lietotājiem pieejami e-mācību moduļi “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, „Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” un „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas izstrādāti NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

NVA e-mācību modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” jebkuram interesentam attālināti ļauj apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīties, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu. Mācību saturs ir sakārtots trīs sadaļās: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums – 5 akadēmiskās stundas.

E-mācību moduļa “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” pirmā tematiskā daļa sniedz zināšanas par motivācijas vēstules saturisko un tehnisko sagatavošanu, tiek skaidrots, kas ir motivācija, kur motivāciju gūt, kāda ir motivācijas vēstules nozīme, kā paredzēt darba devēja vēlmes, ar ko atšķiras motivācijas vēstule no pieteikuma vēstules, kādā secībā ir jāraksta motivācijas vēstule, kā tā ir jānoformē. Mācību tēmās ir iekļauti arī testi, kas  palīdzēs individuāli noskaidrot motivāciju un noformulēt vēlmes darba meklēšanā, piedāvāti arī motivācijas vēstuļu paraugi. Savukārt moduļa daļā “Sagatavošanās darba intervijai un darba intervijas norise” ietverti padomi, kas jādara pirms doties uz darba interviju, kā ģērbties un izskatīties, kā radīt labu priekšstatu par sevi, kā sevi prezentēt, kā pārvarēt psiholoģiskās barjeras, kā rīkoties pēc darba intervijas u.c. Mācību kursā ir iekļauti testi, kā arī interaktīvā veidā var modelēt darba interviju. Mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests, kas ir pieejams tikai tad, kad iepazīts viss e-mācību moduļa saturs.

E-mācību modulis „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” piedāvā iespēju iegūt zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. Mācību vielai ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts teorētiskais skaidrojums, audio un video materiāli, dialoga simulācijas, pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir 5 akadēmiskās stundas, bet mācību noslēgumā ir jāizpilda pārbaudes tests.

2020.gada 11 mēnešos kopumā  iespēju tiešsaistē apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas un finanšu pratību izmantojuši 6860 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, no tiem mācības sekmīgi pabeiguši 4535 NVA klienti: finanšu pratību – 2174, efektīvas darba meklēšanas stratēģijas izveidi – 1724, motivācijas vēstules izveidi un sagatavošanos darba intervijai – 637 dalībnieki.

Kā lietot e-mācību moduli?
1.solis
NVA tīmekļvietnes augšējā daļā jāuzklikšķina uz “CV un vakanču portāls”;
2.solis
Jāuzklikšķina uz “Elektroniskie pakalpojumi”; 
3.solis
Jāuzklikšķina uz “E-apmācība”, pēc tam – uz “Uzsākt apmācību”;
4.solis
Jāautorizējas portālā “Latvija.lv”;
5.solis
Jāizvēlas e-mācību kurss;
6.solis
Jāuzsāk mācības;
7.solis
Mācību beigās jāizpilda zināšanu pārbaudes tests.

Author: Rolands Mozrims