Vaiņodes vidusskolas aktualitātes

“Mums viņa ir visskaistākā. Tik un tā.”

Māras Zālītes vārdi šajos Latvijas valsts svētkos bija arī mūsu skolas apliecinājums gan skolēnu un skolotāju sagatavotajā apsveikumā (skatīt facebook.com – Vaiņodes vidusskola), gan svētku svinēšanai klasēs.

  1. klases bērni un audzinātāja Antra Rozentāle, skolotāja Aiga Jaunzeme svētkiem gatavojās un svinēja plaši. Bērni gatavoja kūku, “uzziedināja Latvijas skaistākās puķes”, mācījās tautasdziesmas, dažādās “stacijās” iepazina sevi un Latviju, mūsu valsts simbolus. Kūka, kopā svinot svētkus, garšoja lieliski.
  2. klase (Iveta Kabiņecka) noskatījās filmu par Latvijas karogu, iemācījās teiku par to, kā radās Latvijas karogs. Katrs bērns iemācījās tautasdziesmu vai dzejoli par Latviju. Skolotāja izstāstīja sava mantotā tautastērpa vēsturi – kā vecmāmiņa tajā stāvēja BALTIJAS CEĻĀ. Ar lepnumu runājām par to, ko mums katram nozīmē Latvija. Kopā noskatījās spēlfilmu “Cilvēka bērns”.
  3. klases skolēni (Baiba Auguste) svētkiem bija saposušies apģērbā, ievērojot Latvijas karoga krāsas vai dažādus latviskus aksesuārus. Klases vecāku komitejas pārstāve Svetlana Ribčika bija sarūpējusi katram nelielu dāvaniņu. Dienas garumā tika dziedāta valsts himna, novada himna, citas dziesmas par Latviju, mācījās rotaļu “Rīgas tilts”, noskatījās animācijas filmiņas “Latvieši”, “Karoga stāsts”. Bija neliela viktorīna par Latviju, zīmējumu izstāde.
  4. klase (Kristīne Pāvila) izrotāja klasi Latvijas valsts svētkiem, uzklāja svētku galdu, runāja par to, kas ir mūsu valsts katram.
  5. klase (Māra Pliņģe), 6.a (Aiga Jaunzeme) un 6.b (Anda Žvagule) turpināja iepriekšējos gados sākto tradīciju – kopā atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu, klājot nelielu svētku galdu, runājot par to, kas mums katram ir Latvija, cik svarīgi ir apzināties savu piederību, sākot iepazīt to no mājām, skolas, novada un cildinot to pasaulē.

Valsts  svētku  nedēļa  sākās  Lāčplēša dienas vakarā, kad  sveces karavīru piemiņai dega  visā Vaiņodes novadā: pie novada domes, vidusskolas pagalmā, pie mūzikas skolas, kultūras nama priekšā, bijušās internātskolas pagalmā, Vaiņodes centrā,  kā arī Vībiņu centrā un daudzos vaiņodnieku logos.

Lai šī rudens gaismas akcija kļūst par tradīciju Latvijas valsts svētku nedēļu sākt ar  degošu sveču rakstiem  mūsu  novada  dažādās vietās.

 (Mārtiņa Zālīša video skatīt Vaiņodes vidusskolas facebook kontā – Vaiņodes vidusskola https://www.facebook.com/watch/?v=166208285168027 )

Priecājamies!

Decembra pirmajās dienās saņēmām  Pateicības rakstus no Polijas par dalību  Pasaules Reizrēķina 10. gadadienā.
Atzinības raksts  Vaiņodes vidusskolai par aktīvu dalību izglītības projektā “Pasaules Reizrēķina 10. gadadiena” un Pateicība skolotājai Dacei Čivželei par lielo darbu un nenovērtējamo ieguldījumu, organizējot Reizrēķina dienu (jau 6. gadu), kā arī skolas direktoram Zigmundam Mickus  un skolotājai  Kristīnei Pāvilai par  atsaucību un palīdzību.

Šogad šie matemātikas svētkos piedalījās 5242 skolas no 22 valstīm, no Latvijas – 7 skolas – arī mēs. Neskatoties uz  Covid – 19 vīrusa radītajām grūtībām, šogad reizrēķinu pārbaudīja un pasākumu rīkoja skolotāja Kristīne un 4. klase.
Un nav slikti atgādināt katru gadu, ka gandrīz viss matemātikā sākas ar 2×2… 

“Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk” – kā katru gadu, tomēr šogad savādāk.
Katru gadu (skolas tradīcija)  12. klases skolēni otrajā Adventē izgrezno lielo egli (savu pēdējo skolas Ziemassvētku egli) skolas aktu zālē, kur tā priecē visus līdz Zvaigznes dienai, kad skolā sākas 2. mācību pusgads.
Šogad 12. klases skolēni, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus,  izgreznoja eglīti skolas pagalmā.  
Skolas vestibilā Ziemassvētku  gaismiņas  vizuļo baltās dekoratīvās eglēs, kuras pirms 2 gadiem izgatavoja pagājušā gada absolventi, un dod “mazu prieka spožumiņu”,  radot svētku noskaņu.
Par   baltajām svecēm skolas logos  paldies Katrīnas (12.) vecmāmiņai Irēnai Mūrniecei, Danielas (12.) un Esteres (9.a) vecmāmiņai Ilgai Girginai, Dzintara (6. b) un Matīsa (2.) mammai Kristīnei Sīmanei.

Author: Rolands Mozrims