Vaiņodes Mūzikas skolas aktualitātes

Kad patlaban pārdzīvojam gada tumšāko periodu un uzturamies ikdienas pelēcībā, kā arī piedzīvojam Covid – 19 ārkārtējo situāciju un ierobežojumus,  Vaiņodes Mūzikas skolas kolektīvs un audzēkņi cenšas iepriecināt sevi un Vaiņodes iedzīvotājus ar izgaismoto un izdekorēto skolas ārieni un skolas telpām:

Lāčplēša dienas novakarē iededzām sveces Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņai.

Meklējot īsto Ziemassvētku noskaņu, aizdedzām  sveces skolas ēkas logos jau 1. Adventē un “Mākslas “ programmas audzēkņi izgatavoja Ziemassvētku zvaigznes.

Šogad esam izgājuši skolas akreditāciju un novembra beigās saņēmām “Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu”, kurā visās vērtējamās jomās un kritērijos esam novērtēti “Labi” un “Ļoti labi”. Komisija atzinīgi novērtēja:

  • skolas piedāvātās profesionālās izglītības un interešu izglītības programmas;
  • profesionālus, mērķtiecīgus, radošus un ar ilggadēju darba pieredzi pedagogus;
  • konstruktīvu, produktīvu un atbalstošu sadarbību ar Vaiņodes novada domi un pārējām izglītības un kultūras iestādēm;
  • sakoptu, estētiski noformētu skolas iekšējo un ārējo vidi;
  • mūzikas instrumentu un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu.

Mūzikas skola ir akreditēta uz 6 gadiem! Esam gandarīti par paveikto un atvērti jaunai izaugsmei un skolas attīstībai! Paldies audzēkņiem, vecākiem, skolas kolektīvam, Vaiņodes novada domei un darbiniekiem par atsaucību, pacietību un ieguldīto darbu!

Lai iedvesmotu un iedrošinātu Vaiņodes iedzīvotājus ielaist Ziemassvētku gaismu savās mājās, esam ierakstījuši individuālus priekšnesumus, kurus dāvināsim pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņiem un kolektīvam, Sociālajam atbalsta centram “Vaiņode”, VSAC “Kurzeme” filiālei “Aizvīķi”. Video tiks ievietots arī skolas mājas lapā www.vainodesmsk.lv.

Ziemassvētku laikā novēlam, lai ikvienam sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. Ir lielisks laiks, lai paveiktu kādu labu darbu, iepriecinātu radiniekus, vecvecākus, tuvākos un tālāko draugus vai vienkārši uzdāvināt garāmgājējam smaidu vai kādu piparkūku. Ir īstais brīdis, lai piepildītu savus un citu cilvēku sapņus, gūtu prieku no saņemšanas un dāvināšanas citiem. Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku. Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!

Ar cieņu,

Mūzikas skolas direktore, Gunita Riežniece

Author: Rolands Mozrims