Konkurss skolēniem un skolotājiem! “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”

Meklējam skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

Kustības “Draudzīga skola” dalībnieki anketās un klātienē pasākumos nereti ir norādījuši, ka skolās joprojām pastāv diezgan izteikta plaisa starp pedagogiem un skolēniem – daudzos gadījumos viens otram ir palīdzējuši, atbalstījuši un iedvesmojuši, taču iespējas pateikties nav bijis. Lai radītu šādu iespēju, VBTAI organizē šo konkursu un aicina tajā piedalīties skolēnus un pedagogus, sūtot informāciju par skolēnu vai pedagogu, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu rakstītāja dzīvē. Skolēni savus aprakstus iesūta par sev būtiskiem un svarīgiem pedagogiem, pedagogi – par skolēniem.

Konkursa organizētāji uzsver, ka šis nav konkurss par labāko pedagogu vai skolēnu – varbūt tieši kāds “grūtais” skolēns licis paskatīties uz dzīvi citām acīm vai arī kāds skolotājs ārpus stundas ar savu rīcību vai piemēru bijis paraugs turpmākajai dzīvei? Tieši tāpat konkursa pieteikuma varonis var būt jau sen pabeidzis savas skolnieka vai pedagoga gaitas.

Savus pieteikumus konkursa dalībnieki var iesūtīt elektroniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā var izmantot dažādas tehnikas – eseja, prezentācija, fotokolāža utt., taču īpaši tiek gaidīti videopieteikumi. Konkursa darbus var iesniegt no 12. marta līdz 30. aprīlim. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu pasākumu š.g. rudenī.

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”. (http://www.bti.gov.lv/lat/eseju_konkursu/)

Nolikums (.doc)

Author: Armands Radzuška