Kurzemes pašvaldību vadītāji iepazīst kaimiņvalsti Baltkrieviju

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji, laikā no 04. līdz 07.martam, labās prakses apgūšanas brauciena ietvaros, devās oficiālā vizītē uz Baltkrieviju, Vitebskas apgabalu. Kurzemes delegācijai līdzi devās arī Saeimas deputāte N.Kleinberga. Latvijas delegācijas vizīti palīdzēja organizēt Latvijas Konsulāta Vitebskā konsuls Uģis Skuja, kurš pavadīja Latvijas delegāciju visas vizītes laikā.

Vizītes sākumā Latvijas delegācija devās uz Oršas rajona izpildkomiteju. Izpildkomitejas priekšsēdētājs A.Pozņaks neslēpa gandarījumu par Latvijas delegācijas vizīti, kas bija pirmā šāda mēroga Latvijas pārstāvju vizīte Oršas rajona izpildkomitejā. Tā bija pirmā vizīte Baltkrievijā arī lielai daļai Latvija delegācijas pārstāvju. Oršas rajonā ir 15 ciemi, kopā dzīvo 156 tūkstoši iedzīvotāju, un ir liels skaits dažādu rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu. Viena no lielākajām ražotnēm rajonā ir Oršas linu fabrika, attīstīta ir arī dažāda mēroga mašīnbūves rūpniecība, pārtikas rūpniecība, kā arī plaši attīstīta lauksaimnieciskā ražošana. Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir valsts īpašumā, bet pastāv arī jaukta tipa īpašumtiesību un privāti uzņēmumi. A.Pozņaks uzsvēra Oršas ekonomiski ģeogrāfiski un ģeopolitiski izdevīgo novietojumu, kā arī to, ka Oršā ir lielākais Baltkrievijas dzelzceļa mezgls, kas savieno Austrumeiropu ar Rietumeiropu. Viesi tika iepazīstināti arī ar kultūras, sporta un tūrisma nozarēm. Latvijas delegācijas pārstāvjiem bija daudz jautājumu Baltkrievijas pusei – rajonu pašpārvaldes, uzņēmējdarbības un tūrisma jomās, lai izprastu iespējamos saskarsmes punktus un sadarbības virzienus. KPR attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa iepazīstināja ar Latvijas teritoriāli administratīvo iedalījumu un pārvaldi valstī, aicinot Oršas izpildkomitejas pārstāvjus atbildes vizītē uz Latviju, lai tuvāk iepazītu un rastu iespējamus kaimiņvalstu sadarbības virzienus uzņēmējdarbībā vai tūrismā nākotnē. Vizītes noslēgumā A.Pozņaks izteica cerību nākotnē noslēgt sadarbības līgumu, tādējādi attīstot sadarbību dažādās savstarpēji interesējošās jomās, sākot ar tūrismu līdz pat lielajai rūpniecībai.

Pēc vizītes Oršas rajona izpildkomitejā Latvijas delegācijai bija iespēja iepazīt Oršas lepnumu – linu fabriku, kuras aizsākums ir 1930.gadā. Šobrīd Oršas linu fabrika ir atzīstama par vienu no lielākajām linu fabrikām Eiropā. Tās kopējā platība aizņem vairāk nekā 20 hektārus zemes un tajā strādā vairāk nekā 4000 darbinieku. Pavisam nesen Baltkrievijas valdība Oršas linu fabrikas attīstībā ir ieguldījusi 60 miljonus ASV dolāru. Latvijas delegācijai tika izrādīts 2017.gada novembrī atklātais rūpnīcas cehs, kas ietver pilna cikla ražošanu, sākot no linu šķiedru pārstrādes līdz pat gatavai produkcijai. Izejmateriāls – lins tiek audzēts Baltkrievijā, tomēr, ņemot vērā lielo ražošanas jaudu, izejmateriāli tiek iepirkti arī no Beļģijas un Francijas. 80% saražotās gatavās produkcijas tiek eksportēts uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm. Oršas linu fabrikas apmeklējums, atgādināja tekstilrūpniecības kādreizējos apmērus Latvijā.

Vizītes otrajā dienā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas pilsētas izpildkomiteju. Izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniece Z.Koroļova, kas ir atbildīga arī par ārējiem ekonomiskajiem sakariem, izteica prieku par Latvijas delegācijas vizīti no Kurzemes. Vitebskas pilsētas izpildkomitejai jau kopš 1995.gada esot cieša sadarbība ar Daugavpili un Rēzekni, un pagājušajā gadā, Starptautiskā ekonomikas forumā laikā Vitebskā, ar šīm divām Latvijas pilsētām tika parakstīta vienošanās par sadarbību uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības un tūrisma jomā. Vitebskā dzīvo 377 tūkstoši iedzīvotāju, kas iedzīvotāju skaita ziņā ir otrs lielākais apgabals Baltkrievijā aiz Gomeļas apgabala. Vitebskā šobrīd darbojās vairāk nekā 200 veiksmīgu uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu, t.sk. 14 uzņēmumi ar Latvijas kapitālu. Kopējais preču apgrozījums Vitebskai sadarbībā ar Latviju 2017.gadā ir bijis 27 miljoni ASV dolāru, t.sk. 17 miljoni sastāda Baltkrievijas preču eksports uz Latviju un 10 miljoni apmērā preces ir importētas no Latvijas. No Latvijas uz Vitebsku pamatā tiek importētas iekārtas, plastmasa, papīrs un zāles. Latvija ir viens no 10 galvenajiem sadarbības partneriem tirdzniecības jomā Vitebskā, uzreiz aiz Krievijas. Savukārt Vitebskas uzņēmumi eksportē uz Latviju kokmateriālus, kabeļus, šķidrināto gāzi, plastmasas taru, apavus, tekstilizstrādājumus un apģērbu, konditorejas izstrādājumus, kā arī daudz ko citu. Pavisam Vitebskā ir aptuveni 700 uzņēmumu dažādās darbības jomās, no tiem 70 ir lieli uzņēmumi. 70 % no esošajiem uzņēmumiem ir privāti uzņēmumi un atklātas akciju sabiedrības. Vitebska sadarbojas ar ārvalstu partneriem no vairāk nekā 25 pilsētām visā pasaulē, t.sk. Daugavpili un Rēzekni. Vitebskā ir 5 lielas augstskolas, kas gatavo speciālistus dažādām tautsaimniecības nozarēm. Min piemēru, ka uz Vitebskas medicīnas institūtu brauc mācīties arī studenti no tādām valstīm, kā Lielbritānija, Indija un Ķīna. Lielākajā daļā augstskolu iespējams mācīties par valsts budžeta līdzekļiem. Uzsver plaši attīstīto rūpniecisko ražošanu dažādās tautsaimniecības jomās, rosinot meklēt interesējošās sadarbības iespējas.

Vitebskā ik gadu notiek lielākais Baltkrievijas festivāls “Slovjanskij bazar”, kas notiek jau 27 gadus un ir plaši apmeklēts. Šo gadu laikā vairāk nekā 70 valstis ir kļuvušas par festivāla dalībniekiem vai sadarbības partneriem. Z.Koroļova aicina izskatīt iespēju apmeklēt slaveno festivālu “Slovjanskij bazar”, kas notiks laikā no š.g. 12. līdz 16.jūlijam. Festivāla laikā notiek arī amatnieku darinātu izstrādājumu un lietišķās mākslas priekšmetu tirdziņi, uz kuriem brauc piedalīties amatnieki un uzņēmēji arī no Latvijas. Gadījumā, ja ir interese dalībai festivālā arī no kurzemniekiem, visi tiek aicināti informēt izpilddirekcijas atbildīgos darbiniekus, lai varētu saņemt uzaicinājumu. Z.Koroļova uzsver, ka dalībnieki no Latvijas vienmēr ir ļoti gaidīti arī no festivāla apmeklētāju puses.

Vizītes turpinājumā Latvijas delegācija apmeklēja Vitebskas speciālo ekonomisko zonu (Vitebskas SEZ), kuras teritorijā tiek realizēti 39 investīciju projekti ar kapitālieguldījumiem no 13 pasaules valstīm. Vitebskas SEZ savu darbību uzsākusi pirms 16 gadiem. Šobrīd SEZ teritorijas uzņēmumos kopā ir nodarbināti vairāk nekā 10 tūkstoši darbinieku. Vitebskas SEZ pārstāvis D.Čepeļņikovs iepazīstināja delegāciju ar Vitebskas SEZ uzņēmējdarbības attīstības tendencēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmēju iespējām uzsākt uzņēmējdarbību Baltkrievijā. Lai kļūtu par Vitebskas SEZ rezidentu, uzņēmuma ražotnei ir jāatrodas SEZ teritorijā un ražotajām precēm jābūt orientētām uz eksportu. Paredzamajam investīciju apjomam jābūt sākot no 500 tūkstošiem eiro. Jo lielāks paredzamo investīciju apjoms, jo lielākas nodokļu atlaides tiek piedāvātas SEZ uzņēmumam. Saņemot investīciju pieteikumu (biznesa plānu), SEZ administrācija to izskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā. Izņēmums ir vieglā un pārtikas rūpniecības, kuru saskaņošana notiek centralizēti, tādēļ termiņš varētu būt līdz 1 mēnesim. Šobrīd Vitebskas SEZ ir 34 ārvalstu rezidenti no Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, Itālijas, Turcijas, Krievijas un citām valstīm.

Vitebskas apgabalā ir arī ievērojami kultūras un mākslas objekti. Latvijas delegācijas vizītes programmā bija iekļauta arī plaša kultūras programma. Dalībnieki apmeklēja viena no ievērojamākajiem 19. gadsimta Krievijas gleznotāja I.Repina muižu, kur iekārtots muzejs, Oršas pilsētas mākslas galeriju, Oršas etnogrāfisko muzeju “Dzirnavas” un nesen Vitebskā atklāto M.Šagāla interaktīvo avangarda mākslas muzeju. Ikviena no kultūras un mākslas apskates objekta gidu stāstījums bija entuziasma un aizrautības piesātināts, Baltkrievu viesmīlībai un atvērtībai raksturīgā manierē, kas ļāva patiesi sajust augstākās mākslas klātbūtni un izpratni sīkākajās niansēs.

Vizītes noslēgumā Latvijas Konsulāta Vitebskā konsuls U.Skuja informēja, ka š.g. 5. un 6.septembrī, sadarbībā ar Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas Vitebskas nodaļu tiek organizētas Latvijas uzņēmēju un kultūras dienas Vitebskā ar moto “Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju”. U.Skuja aicināja delegācijas pārstāvjus izskatīt iespēju dalībai Latvijas uzņēmēju un kultūras dienās Vitebskā, rodot sadarbības iespējas starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmējiem, kā arī iepazīstināt Baltkrievijas uzņēmējus ar tām iespējām, kuras piedāvā sadarbība ar Latvijas uzņēmējiem. Tika panākta vienošanās, ka Latvijas konsuls Vitebskā U.Skuja tiks uzaicināts, uz kādu no turpmākajām attīstības padomes sēdēm, lai pārrunātu jautājumus par iespējamu dalību Latvijas uzņēmēju un kultūras dienās Vitebskā, un iespējami precīzi izzinātu interesi par vēlmēm potenciālo sadarbības partneru piesaistei no Baltkrievijas puses.

 

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija

Tālr. 67331492

e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv

www.kurzemesregions.lv

 

Attēli https://flic.kr/s/aHsmc6u98m

Author: Armands Radzuška