Konkurss uz vakanto Vaiņodes PII „Zīlīte” vadītāja amatu

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina konkursu  uz vakanto Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītāja amatu.

Konkursā var piedalīties jebkurš, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un kurš atbilst šādām prasībām:

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Vaiņodes novada pašvaldībā līdz 2015. gada 15. jūlijam plkst. 16.00 , pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa nolikums www.vainode.lv

Nolikums (.doc)

Author: Armands Radzuška