Kustamas mantas Ford Transit izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu Ford Transit, reģ. Nr. FS 3115. Izsole notiek 17.10.2017.,

plkst.11.00. Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem var katru darba dienu  Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 5.kabinetā vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, sadaļā izsoles.

Izsoles noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška