Latvijā sākas lauksaimniecības skaitīšana

Rīga, 15.04.2020.

15. aprīlī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sāk visaptverošu lauksaimniecības skaitīšanu, kurā būs jāpiedalās aptuveni 85 tūkstošiem Latvijas lauku saimniecību. Informācija būs jāiegūst par visām lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko īpašumā esošo zemi vai nomā no citiem lauksaimniekiem.

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija kalpos nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai, kā arī nodrošinās lauksaimniecības politikas un lauku attīstības plānošanai nepieciešamo informāciju.

“Lauksaimniecības skaitīšana notiek reizi 10 gados. Iegūtie rezultāti nodrošinās informatīvo pamatu nākamās desmitgades lauksaimniecības attīstībai valstī, tādēļ lauksaimnieku piedalīšanās skaitīšanā ir īpaši svarīga,” uzsver CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte.

Lauksaimniekiem būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra reģistros.

Lauksaimniecības skaitīšanā iegūs vispārīgu informāciju par lauku saimniecību, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, lauksaimniecības dzīvnieku novietnēm un mēslošanas līdzekļu apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm.

CSP aicina no 15. aprīļa iesniegt informāciju 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanai tiešsaistē e.csb.gov.lv . Autorizācijai CSP elektroniskajā datu vākšanas sistēmā var izmantot Latvija.lv (internetbanka, e-identifikācijas karte vai e-paraksts), jau esošo sistēmas lietotāja vārdu un paroli vai reģistrēties kā jaunam lietotājam. Pildot anketu, to iespējams pārtraukt un turpināt sev ērtā laikā. Anketu var aizpildīt latviešu, krievu vai angļu valodā. Ar lauku saimniecībām, kas nebūs iesniegušas datus tiešsaistē, no 1. oktobra sazināsies intervētāji, kā arī turpināsies elektroniskā datu vākšana līdz 22. decembrim.

Elektroniskajai anketai vietnē e.csb.gov.lv sagatavoti rādītāju skaidrojumi un definīcijas. CSP speciālisti atbildēs uz jautājumiem par anketas aizpildīšanu pa bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās no pl. 8.30 līdz 17.00 vai e-pastā ls2020@csb.gov.lv.

Aktuālā informācija par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanu pieejama CSP vietnē csb.gov.lv/lauki2020 .

Pirmā lauksaimniecības skaitīšana Latvijā notika pirms 100 gadiem – 1920. gadā vienlaicīgi ar pirmo tautas skaitīšanu. Pirmās brīvvalsts laikā notika sešas lauksaimniecības skaitīšanas. Pēc neatkarības atjaunošanas lauksaimniecības skaitīšanas notika 2001. un 2010. gadā.

Saskaņā ar Statistikas likumu CSP sniegtās ziņas netiek izpaustas, un iegūto informāciju izmantos tikai apkopotā veidā.

CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktora Armanda Plātes video komentārs par lauksaimniecības skaitīšanu skatāms

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/lauksaimnieciba/lauksaimniecibas-skaitisana/meklet-tema/2809-par-2020-gada

Mediju jautājumi: Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv

Tālr.: 27880666

www.csb.gov.lv

www.twitter.com/csp_latvija

www.facebook.com/csplatvija

Author: Armands Radzuška