Latvijas Zemes fonds piecos gados lauksaimniekiem iznomājis 800 īpašumus vairāk nekā 16 000 ha platībā

INFOGRAFIKA

Pirms pieciem gadiem, 2015. gada 1. jūlijā, darbību sāka Latvijas Zemes fonds (LZF), kas izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību saglabāšanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām mūsdienās un nākamajām paaudzēm.

Piecu gadu darbības laikā LZF kopumā ir izskatījis 2868 pieteikumus un iegādājies 824 nekustamos īpašumus 16 664 ha platībā par kopējo summu 50,32 miljoni eiro (ieskaitot reversās nomas darījumu rezultātā iegūtos īpašumus), iznomājis 798 īpašumus 16 126 ha platībā, bet lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezis 470 ha.*

Lai sasniegtu mērķus, LZF stratēģijā paredzēts līdz 2021. gada beigām uzkrāt LIZ aptuveni 18 000 ha apmērā, to iznomājot lauksaimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā 7000 ha ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām īpašumu pārdevējiem. LZF pārvaldītāja – Attīstības un finanšu institūcijas “Altum” – sniegtā informācija liecina, ka pie pašreizējās darījumu aktivitātes šis mērķis varētu tikt sasniegts jau līdz 2020. gada beigām. Pēc esošo mērķu sasniegšanas tiks izvirzīti jauni, lai sekmētu LIZ atgriešanu lauksaimniecībā un iesaistīšanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Pieprasījums pēc LZF pakalpojumiem saglabājas augsts un ir ar pieaugošu tendenci.

Visi LZF īpašumi galvenokārt tiek iznomāti Latvijas lauksaimniekiem. LZF darījumu aktivitāte ir tipiska Latvijai – lielāka aktivitāte vērojama Zemgalē un mazāka Latgalē.

Kopš 2017. gada oktobra ir mainīti nosacījumi un jau pusotru gadu LZF piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam jeb tā saucamo reversās nomas pakalpojumu. Reversā noma dod iespēju lauksaimniekiem stabilizēt ražošanu un sakārtot naudas plūsmu īstermiņā. Tā ir unikāla iespēja sakārtot uzņēmumu, nemainot īpašnieku struktūru un neuzņemoties papildus finanšu saistības. Pieprasījums pēc reversās nomas pakalpojuma ir lielāks, nekā sākotnēji tika plānots. Reversās nomas darījumu ietvaros LZF ir iegādājies 322 nekustamos īpašumus 6391 ha platībā par kopējo summu 18 miljoni eiro.

Kopš šā gada jūnija ikvienam interesentam ir pieejams “Altum” izveidotais modernais un ērtais rīks klientiem – nomas un pārdošanas tiesību izsoles portāls zeme.altum.lv.

(*) – Visi šajā ziņā minētie dati uz 30.06.2020.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Kaspars Funts,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks

tālrunis: 67878705; mob.: 29467772;

e-pasts: Kaspars.Funts@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška