LEADER projekts „Vaiņodes tautas tērpu izgatavošana” noslēdzies.

2013. gada 15. maijā beidzās Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Vaiņodes tautas tērpu izgatavošana”. Projekts tika uzsākts 2012. gada 8. jūnijā. Projekta ietvaros tika izgatavoti 12 vīriešu un 30 sieviešu Vaiņodes tautas tērpu komplekti. Jaunajos tautas tērpos Vaiņodes jauktais koris dosies uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Par tautas tērpu elementu izgatavošanu tika noslēgti 4 līgumi,- ar SIA „Anvi AM”, SIA „Musturi, SIA „Muduri” un individuālā darba veicēju Liu Ģibieti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 5624.52 (bez PVN)., no kurām 90%, jeb LVL 5062.07 ir publiskais finansējums, kuru apmaksā ELFLA.

Author: Mārtiņš