Ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu tika īstenots projekts.

ESF_ieguldijums(1)
No 2013. gada 1. februāra līdz 3013. gada 31. jūlijam Vaiņodes novada dome īstenoja projektu Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanā.” Projekta izmaksas bija 4089.00 latu. Sadarbības iestāde- Sabiedrības integrācijas fonds.
100 % no Projekta finansē Eiropas Savienība . Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Projekta ietvaros tika apmācīts viens cilvēks, Vaiņodes novada domes būvinženieris atbilstoši MK noteikumu Nr. 26 (13.01.2009.) „Noteikumi par energoauditoriem” prasībām, 320 stundu apjomā, par ko saņemta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Apmācību veica SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”.
Savukārt astoņiem Vaiņodes novada darbiniekiem tika organizēts 2 dienu seminārs „Ēku energoefektivitāte”. Seminārā vispārīgā veidā tika aplūkoti ar energoefektivitāti saistīti jautājumi, sākot ar ēkas pašreizējā stāvokļa novērtējumu, tika apskatīti iespējamie energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi un izpildījumi. Semināra prezentācijas materiāli skatāmi zemāk ievietotajās saitēs. Iegūtās zināšanas ceļ pašvaldības darbinieku kompetenci energoefektivitātes jomā, kas nākotnē ļaus pieņemt pašvaldībai optimālus risinājumus. Semināru pasniedza SIA „Farels solutions” lektors.

Prezentācija – 1

Prezentācija – 2

Prezentācija – 3

Prezentācija – 4

Prezentācija – 5

Prezentācija – 6

.

Author: Mārtiņš