Lepojamies!

Piektdien, 3.aprīlī, Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē, attālināti piedalījās 580 skolēnu un tika aizstāvēti 478 ZPD. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī tiešsaistē atbildēja uz vērtēšanas komisijas locekļu jautājumiem.

Augsts novērtējums Līgai MAMEI – ZPD “Bakūzes muižas vēstures nepatiesu un patiesu faktu salīdzinājums” (Humanitārās un mākslas zinātņu sekcija. Vēsture un arheoloģija. Skolotāja Iveta MAME)

1. pakāpes diploms Samantai HAĻUTAI – ZPD “Miega ilgums un tā ietekme uz X vidusskolas 9. – 12. klašu skolēnu pašsajūtu un produktivitāti” (Medicīnas un veselības zinātnes. Skolotāja Ārija ČERŅAVSKA).

Līga prezentējot savā ZPD iegūto informāciju
Samanta aizstāvot savu ZPD

Author: Armands Radzuška