Atjaunots. Vaiņodes novada sociālais dienests informē – sociālās palīdzības saņemšana Vaiņodes novadā ārkārtas situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ Vaiņodes novada sociālais dienests līdz 2020.gada 12.maijam ierobežo klientu pieņemšanu klātienē. Aicinām izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē  pie sociālajiem darbiniekiem. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Izņēmuma gadījumā iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Iesniegumus var iesniegt attālināti – parakstītu ar drošu elektronisku parakstu un nosūtīt e-pastā.

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt sociālajam dienestam: 63484915, 28657503, vai rakstīt uz e-pastu: vainodesd@inbox.lv 

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, informēt sociālo dienestu un tas tiks pagarināts automātiski.  

Ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, lūdzam vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti – telefoniski vai  e-pastā. Sociālais darbinieks izvērtēs ģimenes (personas) materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju,  nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegtas Vaiņodē: pirmdienās no 8.30-10.00     Embūtē: katra mēneša otro un ceturto otrdienu no 9.00-10.00

Asistenta pakalpojums

Cilvēki ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā var saņemt asistenta pakalpojumu līdzšinējā apmērā. Ārkārtējās situācijas laikā cilvēkiem, kuri sniedz asistenta pakalpojumu, ir tiesības iepriekš piešķirto un neizmantoto stundu apjomu dažādiem pasākumiem izmantot brīvajam laikam, kur šobrīd parastais noteiktais pakalpojuma stundu limits ir tikai divas stundas nedēļā. Taču asistenta pakalpojuma sniedzēji to drīkstēs sniegt, nepārsniedzot iepriekšējos trijos kalendārajos mēnešos vidēji vienā  mēnesī izmantoto stundu skaitu. 

Līdz ar to personas ar invaliditāti ar asistenta atbalstu arī ārkārtējās situācijas laikā var doties ikdienas pastaigās svaigā gaisā, tā aizvietojot citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas dēl vairs nav iespējams apmeklēt.

Personām, kuras  iepriekšējos trijos mēnešos nav izmantojušas pakalpojumu,  sociālais dienests var piešķirt personai brīvā laika pavadīšanai ārpus mājas līdz 10 stundām nedēļā.

Asistenta pakalpojuma atskaites

Atskaišu nodošana par asistenta pakalpojumu tiek organizēta, iespēju robežās izvairoties no saskarsmes klātienē.

Asistenta pakalpojuma sniedzējiem par atskaišu iesniegšanas kārtību zvanīt individuāli pa telefonu sociālam dienestam. 

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

Author: Armands Radzuška