Lielā Talka aicina Latvijas iedzīvotājus uz Pasaules talku

Lielā Talka aicina pašvaldības vadītājus veidot Laimes koku parkus

Šā gada “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talku, Latvijā sagaidām ar nozīmīgu notikumu. Sestdien, 19. septembrī, Valdemārpilī tiks atklāts Latvijā pirmais Laimes koku parks. Lielā Talka aicina arī pārējo Latvijas pašvaldību vadītājus atbalstīt Laimes koku parku iniciatīvu un iedalīt savā pašvaldībā teritoriju to izveidei. Laimes koku akciju atbalsta arī Latvijas valsts prezidents, Lielās Talkas patrons, kurš ir izteicis gatavību iesaistīties šajā iniciatīvā, iestādot arī savus kokus.

Laimes koku parka izveidei pašvaldības ir aicinātas atrast vietu savas pašvaldības teritorijā , tālāk izstrādājot ainavisko projektu, kurā iedzīvotāji, iegādājoties kokus par saviem līdzekļiem no pašvaldības vai tās stādu uzņēmuma, varētu to iedēstīt, saskaņā ar projektu. Nākamais solis būtu interaktīvas kartes izveide, kur cilvēki varētu atzīmēt savus iestādītos kokus līdz ar vēlējumiem sev, savai ģimenei,  savai pašvaldībai, savai valstij un planētai kopumā. Tādejādi veidojot neatkārtojamu hronikas materiālu par iedzīvotāju domām, sajūtām konkrētajā laika posmā, kā arī par to, cik lielā mērā cilvēki ir gatavi domāt par vidi un apzaļumot savu valsti. Ja nav iespējams, Laimes koku parku izveidot jau uz šo Pasaules talku, to var darīt jebkurā citā laikā.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja un organizatore: “Pirmā Laimes koku parka atklāšana Valdemārpilī ir liels solis Lielās Talkas kustības attīstībā un mūsu kopīgā mērķa sasniegšanā. Laimes koku akcijas galvenais mērķis, ir veicināt aktīvu pilsonisko iesaisti vides saglabāšanā un vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā, kā arī stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Tik pat svarīgi veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu un dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Ir teiciens, ka kārtīgam vīram dzīves laikā ir jāuzbūvē māja, jāiestāda koks un jāizaudzina bērns. Es uzskatu, ka savu koku ir jāiestāda katram Latvijas iedzīvotājam, lai uzbūvētu mūsu kopīgo māju – Latviju – zaļu un skaistu, kurā mūsu bērni varēs dzīvot sakoptā un tīrā vidē.”


Lielā Talka aicina Latvijas skolas piedalīties Pasaules talkā

Sākoties jaunajām mācību gadam, kustība “Lielā Talka” aicina Latvijas skolas un to audzēkņus šā gada 19. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Tās ietvaros aicinām veikt skolas teritorijas sakopšanas darbus un piedalīties tradicionālajā koku sēšanas un stādīšanas akcijā “Laimes koki”. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi.

Būtiski jau no bērna vecuma ieaudzināt atbildības sajūtu par vidi kurā mēs dzīvojam. Tikai tādā veidā varēsim cerēt, ka spēsim mainīt cilvēku domāšanas veidu. Esam nosūtījuši skolām aicinājumu aktīvi piedalīties Pasaules talkas aktivitātēs piedaloties “Laimes koku” akcijā, kā arī, ņemot vērā pavasara notikumus kas daudziem liedza dalību talkā, aktīvi iesaistīt gan audzēkņus, gan mācībspēkus skolu teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbos, kā arī izglītojošās aktivitātēs kopīgā mērķa sasniegšanai. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar klimata pārmaiņām un globālo piesārņojumu. Savukārt Latvijā, Pasaules talkas ietvaros, tiek stādīti koki, lai katrs iestādītais koks un iesētā sēkliņa nākotnē izaugtu par skaistu dižkoku. Tādā veidā mēs ar savām rokām izdarīsim lielu darbu zaļas un ekoloģiskas vides veidošanā planētas un tās iedzīvotāju nākotnei un labklājībai. Arī paši mazākie – bērnu dārzu audzēkņi un pirmsskolas vecuma bērni – var iesaistīties “Laimes koku” akcijā, sējot sēkliņas, lai jau nākamgad varētu iestādīt jaunos koku stādiņus. 


Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šā gada 19. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo reizi. Latvijas iedzīvotāji aicināti iesaistīties talkas aktivitātes – gan ar apkārtējās vides sakopšanas darbiem, ko gan Latvijā ierasts darīt pavasara talkas laikā, gan ar jau tradicionālo koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”.

Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar klimata pārmaiņām un globālo piesārņojumu. Savukārt Latvijā Pasaules talkas ietvaros tiek stādīti koki. Akcija “Laimes koki” Pasaules talkas laikā tiek rīkota ik gadu, ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Lielā Talka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 19. septembrī nepalikt malā, lai katra akcijas laikā iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv izveidota interaktīvā karte, kur ikviens talkotājs var atzīmēt un pieteikt uzkopšanas un labiekārtošanas talkas, kā arī atzīmēt vietu, kur tiks iesēts vai iestādīts koks. 

Author: Armands Radzuška