Seminārs pašvaldību speciālistiem “Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos! ” Pāvilostas novadā, 2020.gada 25.septembrī

Semināru organizējam Meža Attīstības fonda projekta ietvaros. Plānoti pieci semināri un praktiskie darbi dabā. To  darām kopā ar Latvijas Valsts mežiem un  5 pašvaldībām.  Katras  teritorijā  iestādīsim jaunus krūmus vai kokus. Šis ir cikla pirmais reģionālais seminārs.

Tikšanās vietaPāvilostas novada Ziemupes tautas namā.

Pl.9.45 ar kopīgu autobusu  izbraucam uz Saraiķiem

10.00 –        Bišu dzeņa labirinta apskate, stādījumu veikšana, eksperta komentāri, pamācības.

11.30 –       Pusdienu zupa

12.00  – 16.00  Priekšlasījumi un diskusijas:

1.     Mežs kā parka pamats – ainavu arhitekte Lelde Eiduka

2.     Pāvilosta novada vēstījums par darbiem mežā un parkos – Pāvilostas novada ainavu arhitekte Anda Uzare

3.     Pašvaldības –tūrisma galamērķu virzītājas un mazā biznesa attīstības virzītājas  teritorijā. Ainava – maz novērtēts resurss. – tūrisma eksperts, RSU un biznesa augstskolas “Turība” lektors, profesionāls gids, Latvijas Hosteļu asociācijas valdes priekšsēdētājs Armands Muižnieks

4.     Pašvaldību meža apsaimniekošana – meža eksperts Kaspars Riže.

5.     Meža ugunsapsardzība – VMD

Ko darīsim tālāk?

Vēl būs četri  reģionālie semināri: Jelgavas novada Staļģenes pagastā (pašvaldības meža apsaimniekošanas modeļi, koku postījumi un pretlīdzekļi. Medības un cīņa ar bebriem apdzīvotās vietās. Parku un apstādījumu kopšana un dendroloģisko stādījumu nozīme ainavā); Rēzeknes novada Ozolaines pagastā (Laizānu parks, pašvaldību meža apsaimniekošana; senie muižu dārzi un mūsdienu tendences); Mazsalacas novadā (Skaņākalna parks, pašvaldību meža apsaimniekošana, aizsargjoslas mežā un dabas vērtības senajos parkos, muižu parki Meža kadastrā) un Siguldā (Saules parks un mežaparka apbūve, arī zaļie risinājumi blīvajās apbūves teritorijās)

Dalību semināram pieteikt līdz 21.septembrim : https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/5495-1-seminars-pasvaldibu-specialistiem-saimniekosim-gudri-pasvaldibu-mezos-un-parkos

Author: Armands Radzuška