Liepājas reģionu novadu būvvaldes lēmumi par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas datums Adrese Objekta nosaukums Būvatļauja Būvatļauja stājas spēkā Lēmums par atteikumu Lēmums stājas spēkā Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
Nr. Datums Nr. Datums
 19.11.2014  “Vecpakuļi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Kūtsmēslu krātuve  210/2014  24.11.2014  22.12.2014
 05.03.2014.  “Ozoliņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP3148 0.4kV GVL Z-2, Z-6, Z-10 un Z-12 pārbūve  215/2014  03.12.2014  03.12.2014  03.12.2014
 26.05.2014.  „Smaidas”, Vaiņodes pagasts,Vaiņodes novads  Mēslu krātuves pārbūve (iekārtu uzstādīšana)  218/2014  08.12.2014  08.12.2014  04.12.2014
 09.12.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP 369 “Kalši” 0,4kV elektroapgādes tīklu pārbūve  2/2015  07.01.2015  14.01.2015  02.06.2014.
 12.01.2015.  “Mežrozes”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  24 vasaras siltumnīcu būvniecība 4/2015  14.01.2015  15.01.2015  14.01.2015
 12.01.2015.  “Dēseles dārzi”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  14 vasaras siltumnīcu būvniecība  5/2015  14.01.2015  15.01.2015  14.01.2015
 12.01.2015.  “Mežrozes”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  10 vasaras siltumnīcu būvniecība  6/2015  14.01.2015  15.01.2015  14.01.2015
 12.01.2015.  “Dēseles Dzirnavas”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  12 vasaras siltumnīcu būvniecība  7/2015  14.01.2015  15.01.2015  14.01.2015
 12.01.2015.  “Dēseles Dzirnavas”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  12 vasaras siltumnīcu būvniecība  8/2015  14.01.2015  15.01.2015  14.01.2015
 12.01.2015.  “Kalna Kanaviņas”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  15 vasaras siltumnīcu būvniecība  9/2015  14.01.2015  15.01.2015  14.01.2015
 15.04.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  20kV GVL N3117, N377, N3195 un N3134 pārbūve  12/2015  15.01.2015  21.01.2015  15.01.2015
 16.12.2013.  “Mašīnisti”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP “Mašīnisti” 0.4kV elektroapgādes tīkla pārbūve  38/2015  18.03.2015  18.03.2015  16.07.2014
 10.02.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP 3125 “Drapeļi” 0.4kV elektroapgādes tīkla pārbūve  55/2015  29.04.2015  06.05.2015  06.08.2014

Author: Mārtiņš