Vaiņodes tradīciju ansambļa 45 gadu jubilejas koncerts. Foto: Laura Strēle

2014. gada 11. oktobrī Vaiņodes kultūras namā koncertā „Man vajag to gaismu, ko dziesma dod” savu dziesmoto mūžu izdziedāja Vaiņodes tradīciju ansamblis un tika atzīmēta Vaiņodes pensionāru apvienības 15 gadu jubileja.
Vaiņodes pensionāru apvienība 1999. gada 21. jūlijā ir oficiāli reģistrēta biedrību un nodobinājumu reģistrā.
Vaiņodes pensionāri vienmēr pārsteidz ar savu dzīvīgumu un optimistisko nostāju pret visām lietām: vai tā būtu talka, koncerts, novada svētki, politiska rakstura tikšanās – mūsu pensionāri vienmēr ir pirmājās rindās un ir aktīvākā sabiedriskā organizācija Vaiņodes novadā.
Ansambļa MEITENES, tā viņas visi sauc, ir aktīvas pensionāru apvienības dalībnieces kopš pensionāru apvienības pašiem pirmsākumiem.
Ir mainījušies mēneši, gadi, pat gadsimti, bet Vaiņodes tradīciju ansambļa sastāvs ir palicis nemainīgs līdz pat šai dienai un tie ir 45 gadi, kas ir unikāla situācija pašdarbības dziedošo kolektīvu vēsturē. Šajos gados ir iegūti daudz jauni draugi, sadziedot dažādos pensionāru rīkotajos pasākumos tuvākā un tālākā apkārtnē.
Tai tālajā 1969. gadā savu mīlestību uz dziesmu kopā atrada Skaidrīte, Sarma, Antra, Guna un Mārīte. Liekas tas bija nesen, bet , kad atskatāmies – divas paaudzes ir izaugušas un nezinu, vai kāds ir saskaitījis, cik dziesmu ir izdziedāts. Šis „kamols” ir gadiem un dziesmām bagāts un to dziesmu pūrā ir dziesmas visādiem dzīves gadījumiem.
Mūsu gaviļnieces bija ieradušies sveikt dziedošie pensionāri no Aizputes un Nīgrandes, kuri dāvanā bija atveduši skaistas dziesmas. Vaiņodnieki Toms Bokums un Einārs Skuja, kā arī vaiņodnieka Jura Makārova audzēknes – mazās Evelīnas no Liepājas, nepārprotami apliecināja, ka mīlestība uz dziesmu vaiņodniekiem ir ielikta jau šupulī un iet no paaudzes paaudzē.
Pasākumā valdīja īpaša emocionāla gaisotne, jo uzaicināto viesu vidū bija cilvēki, ar kuriem sadarbība izvērtusies daudzu gadu garumā, piedzīvoti daudz skaisti, interesanti, pieredzes un emocijām bagādi mirkļi, kuri ir atstājuši savu neatkārtojamo ierakstu likteņa grāmatā. Katrs gribēja sveikt, apskaut un veltīt kaut pāris rindas spēcīgu, iedvesmošu vārdu, kas paceļ garu un dvēsli, kopā tika izdzīvots tas mīļums, sirsnība un dzīvesprieks, kas ienāk un valda mūsu sirdīs caur dziesmām.
Mēs varam būt patiesi lepni, jo esam bagāti – mums ir tādas PĒRLES! – mūsu pensionāri.
PALDIES visiem par skaistajiem ziediem un dāvanām, par gaišajām, siltatājam un mīļuma pilnajām emocijām, ko viens otram spējām dod.
Esam pateicīgi visiem tiem, kuri ļāva realizēt un piedzīvot šo skaisto jubilejas pasākumu. Īpašs PALDIES, Vaiņodes novada domei, kura vienmēr un visur atbalsta mūsu pensionārus. Paldies SIA „Daiļrade koks” Vaiņodes ceham par Gunitas Orlovas gatavoto izsmalcināto un ļoti garšīgo, lielo jubilejas torti. Paldies Jurim Makārovam un grupai „X” par ilggadīgo sadarbību.

Rakstu sagatavoja Sarmīte Volkova

Author: Mārtiņš