Mācībām pieaugušajiem 6. pieteikšanās kārtā saņemti vairāk nekā 20000 pieteikumu

Noslēdzoties sestajai pieteikšanās kārtai Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), saņemti 20 376 pieteikumi no 13 381 Latvijas iedzīvotāja.

Atšķirībā no citām pieteikšanās kārtām, šajā ikvienam strādājošajam vecumā no 25 gadiem bija iespēja pieteikties dažādu digitālo prasmju apguvei. Vērtējot saņemto pieteikumu skaitu pēc piedāvātājiem izglītības programmu veidiem, pieprasītākā profesionālās tālākizglītības programma bijusi programmēšana, profesionālās pilnveides izglītības programmā – digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai, modulī vai moduļu kopā – datorizētā grāmatvedība. No studiju kursiem pieprasītākā bijusi projektu vadība, savukārt studiju moduļa – Python programmēšana. Daudzi iedzīvotāji pieteikumus iesnieguši vairāk nekā vienā izglītības programmā, tāpēc kopējo pieteikumu skaits pārsniedzis 20 000.

“Pirmo reizi mācību pieaugušajiem pieteikšanās  kārta ir pilnībā veltīta digitālo prasmju apguvei un pilnveidei. Saņemto pieteikumu skaits apliecina lielu pieprasījumu pēc minētajām  prasmēm. Augstā sabiedrības interese atsevišķās izglītības programmās kā, piemēram, digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai, apliecina vēlmi apgūt jaunas zināšanas tieši pandēmijas radīto pārmaiņu un izaicinājumu dēļ. Paredzam, ka arī turpmākajos pieaugušo izglītības piedāvājumos dažādu digitālo prasmju pilnveide ieņems nozīmīgu vietu,” uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Programmai varēja pieteikties ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem, izvēloties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām 47 izglītības iestādēs Latvijā. Izglītības programmas aptvēra gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem 12 kompetencēs.

Pieteikumu atbilstības vērtēšana notiks līdz jūlija beigām; mācības uzsāksies augustā

Līdz jūlija beigām VIAA vērtēs pieteicēju atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un par pārbaudes rezultātiem dalībniekus informēs e-pastā. Pēc pārbaudes veikšanas VIAA informāciju nodos izglītības iestādēm, kas tālāk sazināsies ar tiem dalībniekiem, kuri atbilst uzņemšanas nosacījumiem, lai vienotos par mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Visas izglītības iestādes mācības uzsāks šī gada augustā, septembrī.

Lai varētu sākt izglītošanos, strādājošajiem, atbilstoši izvēlētajam izglītības programmas veidam,  izglītības iestādē būs jāveic 5-10% līdzmaksājums, ja tiem nav maznodrošinātā vai trūcīgā statuss. Plašāka informācija par uzņemšanas noteikumiem un grupu komplektēšanu publicēta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv .

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv

Papildu informācija:

Inita Blačforda

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas

vadītāja

Tālr.: 29144193

E-pasts: inita.blacforda@viaa.gov.lv

Author: Armands Radzuška