Mācības pārraugiem.

Pašlaik Lauku tīkla mājas lapā ir informācija par kursiem 15.10 un 21.10 pārrauga darba tiesību iegūšanai gaļas liellopu ganāmpulkos. Sākums pirmajai dienai 9:30. Pašlaik pieteikušies tikai 12 cilvēki. Gatavoju reklāmu par vēl diviem kursiem: pirmkārt 5.11 un 12. 11. pārrauga darba tiesību iegūšanai piena liellopu ganāmpulkos; otrkārt 28.10. plkst 9:00 kvalifikācijas paaugstināšanas kursi jau esošajiem “B” un “A’ metodes pārraugiem piena šķ. liellopu ganāmp. praktisko nodarbību stundu iegūšanai. (Normatīvajos dokumentos, MK not. Nr 566, prasa 5 gadu laikā min. kvalifikāciju 16 stundas t.sk. 8 praktiskās st.) Tas būs izbraukums uz saimniecību ar tēmu piena paraugu noņemšana, liellopu, teļu ēdināšana. Lūdzu iespēju robežās informējiet iespējamos klausītājus. Šaubas par klausītāju skaitu piena šķ. pieteikušies pašlaik 8 cilvēki. jau iepriekš pateicos par informācijas novadīšanu.
Ivars Kalnītis
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālākizglītības nodaļa

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tālr.: +371 63050235
Mob. tālr.:   +371 29175921
Fakss: +371 63022264
E-pasts:    ivars.kalnitis@llkc.lv
Weblapa:    www.llkc.lv

Author: Armands Radzuška