“Mazu brīdi pirms”…

 Tiešām – dažas dienas pirms Jaungada – 29. janvāra vakarā – Vaiņodes kultūras namā notika koncerts, kurā 70 gadu jubilejā apsveicām Skaidrīti Starku, skolotāju, koru diriģenti, kuras lielākais darba mūžs saistās ar mūziku Vaiņodē – mācot dziedāšanu Vaiņodes vidusskolā, vadot ne tikai skolēnu korus, bet uz Dziesmu svētkiem aizvedot Vaiņodes jaukto kori, sieviešu kori, bet tradīciju ansamblis, kuru aicināja dziedāt dažādos svētkos, turpina darboties pašu priekam.
Pārsteigumu dzimšanas dienā sagādāja vecākā meita Ilze Balode (Starka), kuras dzīve un skola sākās Vaiņodē un kura turpina mammas darbu – ir Vaiņodes jauktā kora diriģente jau 7. gadu.
Ar muzikāliem priekšnesumiem vecmāmiņu sveica mazbērni Tabita un Jēkabs, savu skolotāju – Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un daudzie Vaiņodes jauktā kora dziedātāji, Skaidrītes skolēni. Dziesmas dāvināja arī Mūzikas skolas vokālās studijas dziedātāji un skolotāja Gunita Riežniece, un tik sen dziedāto R. Paula “Balādi par Polārzvaigzni” – vidusskolēnu vokālais ansamblis un skolotāja Baiba Leite. Tradīciju ansamblis kopā ar jubilāri kavējās saulaino “Pieneņu pļavā”, kurai “uzsnidzis atmiņu sniegs”.
Dzimšanas dienas ziedu pušķus un daudz sirsnīgu vēlējumu Skaidrīte saņēma no saviem bijušajiem skolēniem un kolēģiem, Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalda Jansona, vidusskolas direktora Zigmunda Mickus, internātpamatskolas direkora Reiņa Ulberta, Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, LiepU profesores Ilzes Valces.
Skaidrīte Starka pateicībā visiem apsveicējiem apliecināja – “Dziedi! Savējie sapratīs!”

Mazu brīdi vēl… (foto: O.Zvejs)
Mazu brīdi vēl… (foto: O.Zvejs)

Author: Armands Radzuška