Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:

  • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
  • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
  • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Plašāka informācija pievienota pielikumā. (.doc)

Ar cieņu,

Agate Zālīte

Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027884

agate.zalite@lad.gov.lv

www.lad.gov.lv

Author: Armands Radzuška