Noslēgusies pretendentu vērtēšana uz vakanto grāmatveža amatu.

Noslēgusies pretendentu vērtēšana uz vakanto Vaiņodes novada pašvaldības grāmatveža amatu.

Pieteikušies divi pretendenti. Komisija izvērtēja un iesaka Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Agnesi Barakausku.

Author: Armands Radzuška