Mežu īpašniekiem 11.martā Vaiņodes k/n bezmaksas seminārs

LLKIC MEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRS

 11.martā plkst.10.00

 Vaiņodes kultūras nama zālē

 BEZMAKSAS   SEMINĀRS

IZMAIŅAS AIZSARGJOSLU LIKUMĀ
* CŪKU MĒRIS UN AR TO SAISTĪTĀS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS
* AKTUALITĀTES ES FINANSĒJUMA PIESAISTĒ

Author: Armands Radzuška