Bitenieku zināšanai!

2016. gada 16. februārī tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.393“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

Šie grozījumi paredz izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram par medus bišu saimju skaitu ganāmpulka novietnē.

Turpmāk, saskaņā ar grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri.

 

Svarīgi!

Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1. janvāri (līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju), tad papildus būs jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1. maiju un uz 1. novembri.

Informācija par bišu saimju skaitu uz 1. jūliju nav jāsniedz.

“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informācija no LDC mājaslapas.

Author: Armands Radzuška