Liepājas rajona partnerība sadarbībā ar Vaiņodes novada iniciatīvu grupu organizē semināru par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un projektu iespējām ELFLA LEADER programmā.

Mērķauditorija:

Vaiņodes  novada sīko, mazo, vidējo uzņēmumu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, biedrību, nodibinājumu pārstāvji un citi interesenti, kurus interesē projektu iespējas. 

 Laiks: 2015.gada 16.marts, plkst. 14.00 – 15.30

Vieta: Vaiņodes novada iniciatīvu grupas birojā, Raiņa ielā 5, Vaiņodē

Tālrunis un e-pasts papildus informācijai: inita.a@inbox.lv vai +371 26595623 Inita Ate

Author: Armands Radzuška