Mums ir prieks kopā būt

Drusku rudenīgs, saulains, izzinošs un saliedējošs bija pārgājiens uz Volzbahu – 5.- 12. klases pa dažāda garuma maršrutiem nonāca kalnā, lai dažādos aktīvos sadarbības uzdevumos pārbaudītu, cik saliedēts ir klases kolektīvs, jo tajā, kā katrs jūtas vienaudžu vidū, sekmējas mācību process. Sākumskolas bērni kopā aizgāja līdz Lielbātas avotam, padzērās ūdeni, kopā nofotografējas un pievienojās pārējiem Volzbahā.
Pārgājiena laikā skolēni meklēja dabas materiālus, lai izveidotu savas klases simbolu, kuru, pārgājienu beidzot, prezentēt.
Pa ceļam bija iespēja apskatīt 18./19. gs. liturģisko tērpu izstādi (dažādu Eiropas valstu) Vaiņodes Romas  katoļu baznīcā.
Visas klases savu savstarpējo sapratni pārbaudīja 6 uzdevumos, kurus bija sagatavojis sporta skolotājs Artūrs un kurus palīdzēja  organizēt klašu audzinātājas un bibliotekāre Sandra.
Ar īstu azartu notika puišu skrējiens Volzbaha kalnā  –  ātrākie bija Jurģis (12.) un Markuss (7.b)
Paldies skolas pavārēm un tehniskajiem darbiniekiem par pusdienām laukā un praktisku palīdzību.
Diena bija izdevusies, jo “bija prieks atkal kopā būt” pēc vasaras.

 

Author: Armands Radzuška