Kopā mēs esam paveikuši daudz!

26.augusts Vaiņodes katoļu baznīcā bija īpaša diena – notika labdarības pasākums projekta „Darīsim paši” ietvaros.

Gatavošanās šai dienai sākās jau pavasarī un turpinājās visu vasaru. Paldies Dzintaram ar palīgiem par grīdas flīzēšanu un sienu remontu! Paldies Kasparam par jauno logu! Paldies novada domes darbiniekiem Normundam, Ilzei, Viesturam par atbalstu un palīdzības sniegšanu!

Pavasarī un vasarā notika vairākas baznīcas apkārtnes un telpu sakopšanas talkas, kurās piedalījās draudzes locekļi, bet neiztikām arī bez palīgiem no Vaiņodes un Embūtes pagasta. Tie bija Jānis, Sigita, Jolanta, Virgīnijs, Mārtiņš, Juris, Liene, kā arī priekulnieki  Stase, Lūcija, Juozas un liepājnieces Inese un Iveta. Liels paldies viņiem! Īpašs paldies  priesterim Andrim par darbu, atbalstu un padomiem un draudzes loceklēm Stasei un Birutai, kuras nenogurstoši strādāja, nerēķinoties ar savu laiku, un vienmēr un visur bija īstajā vietā un laikā!

Svētku dienā baznīca piepildījās ar  skatītājiem no Vaiņodes, Skrundas, Priekules, Liepājas, Rīgas, Līvāniem, Kalētiem, Lietuvas, Anglijas… Dievkalpojumā, kuru vadīja Kurzemes bīskaps Viktors Stulpins, tika svinēti Svētā Krusta svētki, jo dievnams nes šo vārdu. Pateicamies bīskapam par baznīcas apmeklējumu!

Priesteris Andris Vasiļevskis iepazīstināja ar 18.-19. gs. liturģisko tērpu izstādi, kura apskatāma baznīcā.

Labdarības koncertā gan uzrunas skatītājiem, gan dzeja, gan pasaka, ko lasīja Liepājas teātra aktieri  Ivonda un Ēriks Vilsoni un Sigita Jevgļevska, lika aizdomāties par pamatvērtībām, sakārtot sevi un godāt savu novadu. Ātri paskrēja laiks, klausoties dažādu stilu dziesmas latviešu un angļu valodās, ko ar savām skanīgajām un skaistajām balsīm izjusti izpildīja aktieri Edgars Pujāts un Sigita Jevgļevska ģitārista Māra Kupča pavadījumā, kā arī vaiņodnieki Toms Bokums un Juris Volkovs. Īpaši emocionāli izskanēja  koncerta dalībnieku un skatītāju kopīgi izpildītā tautas dziesma „Pie Dieviņa gari galdi”. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem, bet īpaši Sigitai par mākslinieku uzaicināšanu un koncerta vadīšanu! Paldies Egitai, Oļai un Eleonorai par cienasta sarūpēšanu koncerta dalībniekiem! Paldies Inetai un Oskaram par izcepto garšīgo maizīti un Sigitai par pašas darināto keramikas trauku labdarības tirdziņam! Paldies visiem koncerta apmeklētājiem par ieinteresētību  un dāsnajiem ziedojumiem! Kopā mēs patiešām esam paveikuši daudz!

Koncerts ir izskanējis, bet baznīcas sakārtošana turpināsies, jo darba vēl ir ļoti daudz.

                                               Projekta koordinatore Ārija Čerņavska

Foto: Agnese Derkevica

Attēli atrodas: https://flic.kr/s/aHsmrQ5tRa

Svinēsim svētkus kopā, darot labus darbus!

Author: Armands Radzuška