No 27. maija līdz 28. jūnijam interesenti aicināti pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem.

Aicinu izskatīt Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas mācību piedāvājumu un izmantot šo iespēju iegūt jaunas vai papildināt jau esošās zināšanas dažādās jomās, paaugstinot pieprasījumu un konkurētspēju darba tirgū.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Šoreiz pieteikšanās notiek tikai elektroniskā veidā – tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu. Pieteikties mācībām var www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta 4. kārtā Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt šādas neformālās izglītības programmas:

– DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

Šajā neformālās izglītības programmā varēs papildināt zināšanas darbā ar izklājlapu programmu Excel. Programmas saturā iekļautas šādas tēmas: izklājlapu lietotnes vide un pamatelementi; aprēķini tabulās; datu atspoguļošana diagrammās; datu tabulas; iespēju analīzes un optimizācijas rīki; šūnu un darblapu aizsardzība, dokumentu sagatavošana izdrukai; datu tabulu iegūšana no dažādiem avotiem un to sagatavošana darbam.

– GOOGLE ADWORDS KAMPAŅU ORGANIZĒŠANA

Šajā neformālās izglītības programmā interesenti varēs iegūt/ papildināt zināšanas par darbu ar Google Adwords (platforma, ar kuras palīdzību izveidot reklāmas Google tīklā) – AdWords vide; AdWords konts; AdWords kampaņa; darbs ar atslēgvārdiem; AdWords papildus iespējas.

– IEVADS PROGRAMMĒŠANĀ, IZMANTOJOT PROGRAMMĒŠANAS VALODU JAVA

Šī neformālās izglītības programma paredzēta interesentiem, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes programmēšanā, apgūstot programmatūras inženierijas pamatus.

Programmas satura elementi: programmēšanas valodas un vides; datu ievade un izvade; lineāru programmu sastādīšanas praktikums; matemātiskās funkcijas; zarošanās operatori; ciklisku programmu izstrādes praktikums; kombinētu programmu izstrāde; viendimensiju un divdimensiju masīvi; mobilo lietotņu izstrāde.

– IEVADS PROGRAMMĒŠANĀ, IZMANTOJOT PROGRAMMĒŠANAS VALODU JAVASCRIPT

Arī šī neformālās izglītības programma paredzēta interesentiem, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes programmēšanā, apgūstot programmatūras inženierijas pamatus.

Programmas satura elementi: programmēšanas valodas un vides; mājas lapu veidošana, izmantojot HTML; mainīgie un darbības ar tiem; datu ievade un izvade; lineāru programmu sastādīšanas praktikums; matemātiskās funkcijas; zarošanās operatori; ciklisku programmu izstrādes praktikums; kombinētu programmu izstrāde; viendimensiju un divdimensiju masīvi; lietotāja definētās datu struktūras.

– RASĒŠANA JEB TEHNISKĀ GRAFIKA

Rasēšanu jeb tehnisko grafiku aicināti apgūt interesenti, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes rasēšanā un rasējumu lasīšanā, kas var būt saistīta ar pašreizējo vai vēlamo profesiju.

Programmas laikā tiks apgūtas pamatiemaņas rasēšanā; rasējumu noformēšanas standarti; mašīnbūvniecības rasēšana; celtniecības rasēšana.

– PRODUKTA VEIDOŠANA UN PĀRDOŠANA

Šī neformālās izglītības programma paredzēta interesentiem, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes īstenot savu ideju produkta (preces/ pakalpojuma) veidošanā un pārdošanā.

Programmas satura elementi: produkta nozīme saimnieciskajā darbībā; produktu veidojošie elementi; jauna produkta izstrāde; produkta tirgus noteikšana; produkta izmaksas, cenu noteikšana un ieņēmumu prognozēšana; inovācijas un produktu attīstība; konkurētspējīgo priekšrocību radīšana; mārketinga pamatelementi “mārketinga miks”; produkta virzīšana tirgū; mārketinga komunikācijas plāns; pārdošana un klientu apkalpošanas pamatprincipi.

– SAZIŅA 21.GADSIMTĀ – DIGITĀLI KOMPETENTS PILSONIS

Šo neformālās izglītības programmu aicināti apgūt visi interesenti, kuri vēlas attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.
Programmas satura elementi: digitālā pratība (informācijas meklēšana, satura radīšana, kritiskā domāšana, ekrāna laiks, digitālā veselība); digitālā drošība (interneta drošība, paroļu aizsardzība, kontaktu riski, satura riski, uzvedības drošība, privātums); digitālā identitāte (digitālais pilsonis, digitālais līdzradītājs, digitālais uzņēmējs); sadarbība digitālajā vidē (dalība kopienās, sadarbība tiešsaistē, komunicēšana tiešsaistē); digitālā emocionālā inteliģence (sociālā un emocionālā izpratne, emocionālā pašregulācija, tīkla etiķete).

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Plašāku informāciju par Liepājas Universitātes piedāvājumu šī projekta ietvaros var atrast šeit: https://www.liepu.lv/lv/189/aktualitates/1708/27-maija-saksies-pieteiksanas-es-fondu-macibam-pieaugusajiem

Plašāka informācija par projektu: macibaspieaugusajiem.lv un viaa.gov.lv. Aicinu dalīties ar informāciju par šo iespēju ar kolēģiem!

Ieva Lika
Liepājas Universitātes
Mūžizglītības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: 20234301

Author: Armands Radzuška