Norisināsies izglītojošā konference „See The Future”

Jau pēc mazāk nekā divām nedēļām, 15. oktobrī, otro reizi Latvijā norisināsies konference „See The Future”. Lai drošos apstākļos iepazīstinātu pedagogus, vecākus, kā arī nozares speciālistus: logopēdus, optometristus, oftalmologus, otolaringologus, par bērnu redzes uztveres attīstību, kas īpaši svarīga tieši pirmsskolas vecumā, pasākums šogad norisināsies tiešsaistē. Papildu tam, tiks diskutēts par šobrīd aktuālākajiem jautājumiem redzes veselības jomā, tostarp par pasaulē visbiežāk izplatīto redzes defektu – miopiju jeb tuvredzību.

Šogad konferences „See The Future” galvenā tēma ir bērnu spējas socializēties. Proti, kā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērniem veiksmīgi integrēties skolas vidē, un to, kā savlaicīgi novērst iespējamās attīstības problēmas. Pasākuma pirmajā daļā Latvijas Universitātes lektore un OC VISION optometriste Anete Petrova dalīsies zināšanās un pieredzē par tēmu “Bērna redzes attīstība”, par dzirdes ietekmi uz bērnu attīstību – Ilze Sokolova, bet par uztveres attīstību un ar to saistīto problemātiku optometriste Evita Kassaliete.

Savukārt, ar runas prasmēm saistītiem jautājumiem iepazīstinās Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijas vadītāja, Latvijas Logopēdu asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Trinīte: “Latvijā pietiekami bieži nākas strādāt ar bērniem, kuriem konstatētas valodas attīstības problēmas. Uzsākot skolas gaitas, ir ļoti svarīgi, lai bērns spētu iejusties jaunajā vidē un labi attīstīta valoda ir priekšnoteikums sekmīgai skolas gaitu uzsākšanai.  Pirmsskolas vecums ir laiks, kad novērtēt valodas attīstību un tās traucējumu gadījumos uzsākt mērķtiecīgu intensīvu darbu, lai mazinātu mācību traucējumu un psiholoģisku problēmu risku skolas gados. Tāpēc svarīga ir ne tikai speciālistu, bet arī vecāku izglītošana, jo tā varam palīdzēt bērniem attīstīties atbilstoši vecumam, lai vēlāk spētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā.”

Vairāk informācijas pielikumā

Author: Rolands Mozrims