NVO projektu konkurss Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem ‘’Iesaisties Kurzemē!’’.

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās jomās – ‘’Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas’’, ‘’Starpkultūru dialoga veicināšana’’ un ‘’Romu kopienas integrācija un līdzdalība’’. Kopējā pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 15 000 EUR. Vienam projektam maksimālā piešķiramā summa pamata līmenī ir 500 EUR, pieredzes līmenī 1000 EUR, 3. atbalstāmajā jomā – līdz 1 500 EUR. Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus. Projektu pieteikumi jāiesniedz sūtot pa pastu vai personīgi biedrībai ‘’Kurzemes NVO atbalsta centrs’’ Kr. Valdemāra ielā 17a, Talsi, LV- 3201 līdz 2015. gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) plkst. 17.00. Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv

 Informatīvais seminārs par konkursu un individuālas konsultācijas projektu sagatavotājiem notiks 6. jūlijā Kuldīgā. Pieteikšanās semināram ŠEIT

Relīze

Linda Maslobojeva

Kurzemes NVO atbalsta centra

Projektu koordinatore

+371 26650518

Author: Armands Radzuška