Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem

Vaiņodes novada dome apgūst Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) līdzekļus. Projekti tiek realizēti Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam aktivitātes “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projektu ieviešanu un kontroli nodrošina Lauku atbalsta dienests (LAD).

Vaiņodes novadā šīs programmas ietvaros ir tikuši un tiek realizēti sekojoši projekti:

“Asfalta seguma uzklāšana Vaiņodē Teātra ielas posmā no Avotu ielas līdz Kungu ielai” Nr. 08-02-L32100-000312. Projekts pabeigts 30.09.2010.

“Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana,- automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija” Nr. 10-02-L32100-00021. Projekts pabeigts 30.11.2010.

“Vaiņodes vidusskolas pagalma seguma un žoga rekonstrukcija” Nr.09-02–L32100-000029. Tiks realizēts līdz 08.06.2011.

“Ceriņu ielas rekonstrukcija Vaiņodē” Nr. 10-02-L32100-000024. Paredzēts ieviest līdz 31.08.2011.

“Vībiņu parka labiekārtošana” Nr. 10-02-L32100-000202. Paredzēts ieviest līdz 30.10.2011.

Elkuzemes dīķa rekonstrukcija un atpūtas vietas labiekārtošana” Nr. 10-02-L32100-000194. Paredzēts ieviest līdz 30.10.2011..

Author: Mārtiņš