Paplašināta vietējo rīcības grupu sadarbības projektu īstenošanas teritorija

Valdība otrdien, 11. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”.

 

Grozījumi noteikumos paplašina starpvalstu un starpteritoriālās sadarbības projekta īstenošanas teritoriju, pieļaujot projekta īstenošanu ārpus sadarbībā iesaistīto vietējās rīcības grupu (VRG) darbības teritorijas, ja darbība attiecīgajā teritorijā ir pamatota vietējās attīstības stratēģijā un Lauku attīstības programmas pasākumā tiek uzstādīti labiekārtojuma elementi vai stacionārie reklāmas vai informācijas stendi ar norādēm uz objektiem kādā no sadarbībā iesaistīto vietējo rīcības grupu darbības teritorijām, vai tiešais labuma guvējs ir tūrisma pakalpojuma sniedzējs, lauksaimniecības produkcijas ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas kādā no šīm teritorijām.

 

Turpmāk par attiecināmām izmaksām varēs uzskatīt arī pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu un kopīgu darbību īstenošanu un nodrošina projekta ilgtspēju.

 

Grozījumi paredz, ka turpmāk VRG atbalstu sadarbības projektu īstenošanai varēs saņemt priekšfinansējuma veidā un maksājuma pieprasījumu VRG varēs iesniegt līdz piecām reizēm patlabanējo trīs reižu vietā.

 

Notikumu grozījumi arī paredz: ja sadarbības projektā ir bijuši ilgtermiņa ieguldījumi – pamatlīdzekļu vai programmnodrošinājuma iegāde vai ar būvniecību saistītas investīcijas, projektam noteiktais uzraudzības peridots turpmāk būs pieci gadi.

 

Noteikumi ir papildināti ar jaunu kritēriju, kas būs piemērojams tad, ja vairāki sadarbības projekti būs ieguvuši vienādu punktu skaitu.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška