Solidaritātes fonda finansējumu ieguldīs valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un valsts ceļu atjaunošanā

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par finansiālo palīdzību Latvijai no ES Solidaritātes fonda, ar ko valdība iepazinās otrdien, 11. decembrī.

 

Latvijā 2017. gada vasaras un rudens lietavu izraisītie plūdi radīja ievērojamus zaudējumus valsts un pašvaldību infrastruktūras objektiem (ceļiem, dzelzceļam, meliorācijas sistēmām) un lauksaimniecībai. Tāpēc Latvija pieteicās palīdzības saņemšanai no ES Solidaritātes fonda, 2017. gada 14. novembrī iesniedzot pieteikumu EK. Eiropas Parlaments un Padome 2018. gada 13. novembrī ir apstiprinājusi finansējuma mobilizēšanu no Solidaritātes fonda līdzekļiem, piešķirot Latvijai 17 730 519 eiro.

 

ZM no EK ir saņēmusi lēmuma un tā pielikumu projektu, kurā jānorāda, kā Latvija plāno izlietot piešķirtos Solidaritātes fonda līdzekļus. Solidaritātes fonda līdzekļus Latvija ir tiesīga izlietot valsts un pašvaldību īpašumā esošo infrastruktūras objektu (piemēram, ceļu un meliorācijas sistēmu) atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms bojājumu rašanās. ZM ir apzinājusi veicamos darbus un sagatavojusi iespējamo objektu sarakstus.

 

Valdība otrdien akceptēja, ka no piešķirtās Solidaritātes fonda finansiālās palīdzības 13,7 miljoni eiro novirzāmi ZM pārraudzībā esošajam valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” – valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu bojājumu novēršanai un atjaunošanai. Savukārt 4 milj. eiro novirzāmi Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošajai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” – valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu nostiprināšanai.

 

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte,

sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis: +371 67027498,

e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,

tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška